Christian d. 3 – Præstekongen – Foredrag


Fredag den 1. september 2017 kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård. Den 30. oktober 1536 erklærede kong Christian 3. det danske kongerige for evangelisk-luthersk. Dermed brød han med den katolske kirke, og Reformationen var formelt gennemført i Danmark.

Vejen dertil havde været både dramatisk og blodig. Under Frederik 1. blev det tilladt tilhængere af Martin Luther at prædike i Danmark. Da kongen døde i 1533 modsatte de katolske biskopper sig, at sønnen Christian blev ny konge, fordi han støttede Luther. Det udløste en blodig borgerkrig – Grevens Fejde – den sidste krig i Danmark om tronen. For i kulissen lurede den i 1523 afsatte konge, Christian 2. Med taktisk snilde lykkedes det Christian at bekæmpe både den afsatte konges tilhængere og de katolske biskopper, så han kunne sætte sig på tronen i et nu protestantisk kongerige.