Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv


  • Gratis Adgang

Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og Kisserup kirker går sammen i nogle fællesarrangementer, der skal belyse nogle af årsagerne til de terrorangreb og kultursammenstød, der har ramt Europa gennem de sidste år.

”Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv” ved gymnasielektorerne Michael Pihl, Sorø, og Jesper Rosenløv, Slagelse. Med udgangspunkt i deres nye bog om emnet fortæller Michael Pihl og Jesper Rosenløv om korstogene og baggrunden for dem, som skal forstås på baggrund af mange forhold. De vil bl.a. fortælle om islams ekspansion gennem de foregående århundreder og om udviklingen i Byzans og i Vesteuropa før korstogene. På baggrund af et studium af de historiske kilder gør de op med flere fejlagtige, men udbredte opfattelser af korstogene.

Første gang d. 30. november 2016 kl. 19.00 i Hvalsø Sognegård.