Minikonfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisning er et gratis tilbud til 3. klasses elever, som har lyst til at komme i kirken og på en kreativ, hyggelig og lærerig måde at arbejde med emner og historier, som knytter sig til kirken og kristendommen. Der vil være 3 forskellige hold i løbet af skoleåret 2017/2018. Der

Læs mere

Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for juni, juli og august 2017 er netop udkommet og kommer snart i din postkasse. I det nye kirkeblad kan du bl.a. læse om TRIOfubula der besøger Hvalsø Kirke Campinggudstjeneste ved Gundested Camping Konfirmandindskrivning Vores nye kirke- og kulturmedarbejder Og meget mere Du kan læse kirkebladet her.

Læs mere

Uglen er tilbage

Uglen på skovkirkegården i Hvalsø er tilbage i uglekassen. Ligesom sidste år er Hvalsø Kirkegård igen i år heldig at have en ugle i uglekassen. Uglen ses primært omkring aften tid, men uglen er meget sky. Uglen kan være lidt svær at se på billedet, men den stikker lige netop

Læs mere

Konfirmationer i Hvalsø og Særløse Kirker 2017

Konfirmation i Særløse kirke den 7. maj kl. 10.30 v. Anne Spangsberg Andreas Pedersen Bredahl Marius Inselmann Jensen Konfirmation i Hvalsø kirke den 12. maj 2017 kl. 9.30 v. Anne Spangsberg Noah Krogh Andersen Viktoria Marie Bech Carlsen Cecilie Harplod Christensen Freja Christensen Alfred Ørsted Damgaard Alberthe Rici Schultz Haugan

Læs mere

Et nyt pust til Hvalsø kirke

Jeg har fået den store ære at skulle være den nye kirke- og kulturmedarbejder i Hvalsø kirke, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg kommer primært til at have med sognets børn og unge at gøre, og det er også denne målgruppe, jeg primært har erfaringer med, men jeg

Læs mere

#detvihartilfælles

Henover Påsken sætter Folkekirken og Hvalsø og Særløse Kirker fokus på #detvihartilfælles. Dette sker med afsæt i det sidste nadver og spørgsmålet “Hvad er det gode fællesskab?”. Påskeugen indeholder både festlige dage og sørgelige dage. Skærtorsdag var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple

Læs mere

Bliv indsamler

– Del din søndag med verdens mest udsatte Søndag d. 12. marts 2017 håber vi at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe

Læs mere

Mobilepray

Hvem har brug for folkekirken, når man kan MobilePray? Debatten om vores digitale afhængighed og det åndløse samfund, sættes på spidsen af to præster på Midtsjælland, der med satiren som instrument prædiker mobilfri fordybelse. Folkekirken oplever i disse år en stigende medlemsflugt. Med over 100 daglige udmeldinger, virker det ikke

Læs mere

Året der gik i Hvalsø og Særløse Kirker

2016 går snart på hæld, og det er på tide at se tilbage. I Hvalsø og Særløse Kirker har der været travlt med gudstjenester, barnedåber, konfirmationer, vielser, begravelser, koncerter, foredrag og meget mere samtidig med at 2016 har været et fantastisk, inspirerende, sorgfuldt og lyksaligt år for både os ved

Læs mere