Rene Nilausen
Kirkeværge (Hvalsø Kirke) og kasserer

René Flemming Nilausen er kirkeværge (Hvalsø Kirke) og kasserer ved Hvalsø og Særløse Menighedsråd.

Kontaktperson
Lodderne 10
4330 Hvalsø
Telefon 46 40 81 21
E-mail: rene@nilausen.dk

Print Friendly, PDF & Email