Skovkirkegård

Hvalsø Skovkirkegård – Foråret 2015

Hvalsø Kirkegård har en særlig afdeling, hvor naturen er i centrum – afdelingen hedder i daglig tale “Skovkirkegården”. I skovkirkegården, kan der nedsættes kister (på udvalgte steder) og urner.

Skovkirkegården udvides løbende for at fremtidssikre kirkegården. I øjeblikket er der fortsat plads til nye gravsteder i den gamle skovkirkegård.

Bag Hvalsø Kirkegård har vi dog taget initiativ til at fremtidssikre skovkirkegården. Her har vi plantet træer, der gerne inden for 10-20 år skulle danne en helt ny skov, som så kan anvendes skovkirkegård, hvis behovet også er der på dette tidspunkt.

Du er meget velkommen til at gå en tur i skovkirkegården og på resten af kirkegården.

Priser for skovkirkegården

Du finder seneste og gældende priser for kistegravsteder og urnegravsteder her.

Du er velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret, hvis du har spørgsmål.

Regler for skovkirkegården

Der gælder særlige regler skovkirkegården, som er vigtige for at opretholde og bevare en naturlig del af kirkegården.

  1. Afdelingen skal henligge som en skov.
  2. Gravstedet eller området omkring må ikke beplantes og eneste udsmykning ved gravstedet, er at der må ligges blomster på graven.
  3. Gravstenen skal være en liggende rå natursten.
  4. Al vedligeholdelse samt udtynding og evt. underplantning med skovbundsplanter foretages af kirkegården.
  5. Afdelingen har vedligeholdelsespligt som sker ved, at der skal indbetales et beløb for vedligeholdelsen i hele brugsperioden. Gravstederne kan fornys.

Er du interesseret i at høre mere om skovkirkegården på Hvalsø Kirkegård er du velkommen til at kontakte kirkegårdslederen på 46409501.

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets