Hvalsø – Særløse Menighedsråd består af 9 valgte medlemmer, herudover er præsterne fødte medlemmer af menighedsrådet. Rådet vælges hvert 4. år, hvor nuværende medlemmer blev valgt i november 2016. Menighedsrådets møder er offentlige (punkter omhandlende personalesager er dog lukkede).

Hvalsø og Særløse Menighedsråd blev slået sammen til et fælles menighedsråd d. 1. januar 2013. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Hvalsø & Særløse Menighedsråd som du finder her.

Kunne du tænke dig at blive medlem af menighedsrådet, er du meget velkommen til at kontakte formanden, og høre hvordan du stiller op til næste menighedsrådsvalg. Næste menighedsrådsvalg er i efteråret 2020.

Har du spørgsmål til menighedsrådet er du velkommen til at kontakte formanden.

Dagsordner og referater for møder

Regnskaber

Du kan finde godkendte årsregnskaber for Hvalsø og Særløse Menighedsråd her.

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet er din lokale kirkes øverste ledelse – altså lidt som en bestyrelse. Menighedsrådet planlægger gudstjenester mv. og de forskellige udvalg, der er nedsat planlægger aktiviteter, møder, arrangementer, vedligeholdelse af kirken- og kirkegårdens ejendom mv. Det er også menighedsrådet der ansvaret for personalet.

Menighedsrådsmedlemmer


Peter Witthøft Rasmussen er formand ved Hvalsø og Særløse…

Jørgen Thomsen er kirkeværge for Særløse Kirke ved Hvalsø…

Torkil Werner Jørgensen

Torkil Werner Jørgensen er medlem af Hvalsø og Særløse…

René Flemming Nilausen

René Flemming Nilausen er kirkeværge (Hvalsø Kirke) og kasserer…

Line Skovhaug Hansen er kontaktperson i Hvalsø og Særløse…

Marlene Pedersen er medlem af Hvalsø og Særløse Menighedsråd. Kontaktoplysninger Tølløsevej…

Carsten Lester er næstformand for Hvalsø og Særløse Menighedsråd. Kontaktoplysninger Ørnevej…

Jørn Poulsen er medlem af Hvalsø og Særløse Menighedsråd. Kontaktoplysninger Strædet…

Britta Kalledsø er suppleant for Hvalsø og Særløse Menighedsråd.

Vedtægter og forretningsorden

Her finder du relevante vedtægter for kasserer, sekretærer mv. samt den gældende forretningsorden.

Book your tickets