Opdateret den 24-05-2024:
Minikonfirmandundervisningen gennemføres i øjeblikket ikke pga. stillingsvakance.

Alle 3. klasses-elever i sognet har mulighed for at gå til minikonfirmand i Hvalsø Kirke.

Minikonfirmand-undervisning er et gratis tilbud til elever, som har lyst til at komme i kirken og på en kreativ, hyggelig og lærerig måde arbejde med emner og historier, som knytter sig til kirken og kristendommen. Hver undervisningsgang vil være bygget op omkring et tema, som vi lærer om ved at høre historier fra forskellige børnebibler, lege med hinanden, synge sange med fagter eller dans og lave kreative projekter, som I senere kan tage med hjem. Temaerne kan blandt andet være næstekærlighed, dåb, Helligånd eller påske. Der vil være massere af tid til spørgsmål, og vi sørger for hver gang, at få en god snak om, hvordan vi møder de forskellige begreber i vores hverdag.

Forårets forløb starter tirsdag den 12. marts og løber over 10 tirsdage. Herefter vil der være afslutning ved friluftsgudstjenesten 2. pinsedag (20. maj), hvor minikonfirmanderne deltager og familie og venner kan komme og være med. Mere information følger, når datoen nærmer sig.

Tirsdagsundervisningen ligger kl. 14.00-15.30, og elever på Hvalsø Skole har mulighed for at blive hentet ved skolens flagstang kl. 13.45

Undervisningen varetages af kirke- og kulturmedarbejder xxxxx og organist Linda Baarsgaard.

TILMELDING: sker til Stine på tlf. xxxxxxxx eller xxxx@xxxxx.dk

Det er ikke en forudsætning, at man har kendskab til kristendommen i forvejen. Hovedmålet er, at børnene får en større indsigt i, hvad kristendommen er, mærker at kirken er et rart sted at være og et sted, de får lyst til at komme.

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets