I Hvalsø og Særløse Kirker vil vi gerne gøre noget særligt for, at det er sjovt og hyggeligt at komme i kirke – også for børn.

Gudstjenester

Tegning af kirke om aftenen

Derfor har vi ca. hver anden måned ”Tro i børnehøjde”, som er en familiegudstjeneste en hverdags aften kl. 17, hvor børnene aktivt inddrages, og hvor kristendommen formidles, så alle kan være med. Efter ca. en halv times gudstjeneste er der fællesspisning i sognegården.

Følg med på vores Facebook-side for at se, hvornår næste familiegudstjeneste er eller skriv til simone.nbs@yahoo.com og spørg.

Ud over ”Tro i børnehøjde” har vi også andre gudstjenester i løbet af året, som er målrettet børn. Her i blandt til fastelavn, påske, høst, og jul.

Ydermere holder Hvalsø kirke i samarbejde med spejderne BUSK-gudstjeneste den sidste søndag i oktober hvert år. Busk står for ”Børn, Unge, Sogn og Kirke”. Til denne gudstjeneste plejer både mini-konfirmander og konfirmander også at medvirke.

Børne- og familieaktiviteter

FamilieaktiviteterI Hvalsø kirke er der løbende forskellige aktiviteter for børn og familier. Her er nogle eksempler på nogle af de arrangementer, som har fundet sted de sidste par år.

 • Krea-dag i forbindelse med de forskellige højtider
 • Skattejagt
 • Billedkunstskole
 • Rekorddag
 • Loppemarked
 • Teaterskole
 • Børnedag
 • Kirke-overnatning
 • Børnekor
 • Minikonfirmand (For 3. klasse)
 • Børneklub
 • Ungdomsklub
 • … og meget mere

For de helt små er der også babysalmesang og rytmik.

Skriv til Simone på simone.nbs@yahoo.com eller følg os på Facebook for at høre hvilke arrangementer, der ligger i den nærmeste fremtid. Hvis du har forslag eller ønsker til noget, du godt kunne tænke dig, at vi som kirke arrangerede for børn (og deres familier), er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets