Om Hvalsø Kirke

Hvalsø Kirke er beliggende midt i Hvalsø by på byens højeste punkt. Kirken er bygget i starten af 1200-tallet. I starten havde kirken et træloft som dog i 1300-tallet blev udskiftet med krydshvælv loft, som vi kender det fra kirken i dag. I 1400-tallet blev kirken udvidet betydeligt, med bl.a. våbenhus, nyt kor samt kirketårn.

I tårnet hænger 2 klokker, den ældste af disse klokker er fra 1624. Kirkens tårnur blev opstillet i 1885 og kommer fra Tølløse slot, det menes at uret er fra 1700 tallet. Døbefonden, der vel er den ældste del af kirkens inventar. Altertavlen i kirken er fra 1600 tallet. I dag er der installeret automatisk klokkeringning.

I kirken er et gravkapel, heri er begravet landsdommer Braband, der ejede Sonnerupgård Gods. I gravkapellet ligger nu et kistelåg og en mindetavle i marmor.
Hvalsø Kirke blev selvejende i 1910. I kirken er en mindetavle fra faldne i krigene i 1849 og 1864.

Hvalsø Kirke har, i modsætning til de fleste andre kirker, våbenhus i nord. Oprindelig var indgangen i syd. Men sagnet lyder, at en stor lindorm lagde sig foran kirkedøren, og man derfor måtte flytte indgangen til kirken til nordsiden.

Historien lyder at det var til så stor gene at have et sådanne uhyre liggende foran kirkegården, at man opfede en tyrekalv, som skulle slås med lindormen.

Du kan læse mere om Hvalsø Kirke’s historie her, i notat af Peter Christensen eller i Hans Peters historie om Hvalsø Kirke her.

Sognepræsten i Hvalsø Kirke er Anne Spangsberg. Du finder en oversigt over præster igennem tiden i Hvalsø Kirke her.

naaedeskorset_hvalsoe_kirkegaard

Nådeskorset

Foran kirken er Hvalsø Kirke’s logo placeret. Logoet er tegnet af Ingvar Cronhammar, og kaldes “Nådeskorset”. Logoet er kendetegnet ved en rund cirkel med et kors i midten. Cirklen brydes dog af lille hul, hullet symbolisere det tidspunkt hvor Kristus udåndede på korset – i det nye Testamente kaldet den niende time. Efter nutidens tidsregning burde kl. 9, ligge modsat i cirklen, men Bibelen nævner mange steder at et Jødisk døgn starter ved solnedgang.

Hvalsø Kirke er åben mandag – lørdag ml. kl. 08.00 – 16.00.

Der er plads til 110 siddende kirkegængere i Hvalsø Kirke. Ved opstilling af stole kan antallet af siddende gæster øges.

Du kan læse om handicapforhold her.

Kirkebil i Hvalsø og Særløse Pastorat

Er du dårligt gående, er der mulighed for at blive kørt frem og tilbage i taxa til både gudstjenester og arrangementer.

Kirkebilen kan kontaktes på telefon 27 27 27 27 – Spørg efter “Lejre Bilen”.

Fakta om sognet

Du finder fakta om Hvalsø Sogn her.

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets