Hvalsø Kirke har i samarbejde med organist Linda Baarsgaard organiseret to kor. Et børnekor og et voksenkor.

Hvalsø Kirkes Børnekor

Hver torsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård. Koret er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter, som bor i Hvalsø og Særløse sogne, eller går på Hvalsø skole.

Hvalsø Kirkes børnekor er med til gudstjenester, hver anden måned, og går Lucia i kirken i december. Vi tager til korstævner, og årets højdepunkt er hyggeaften med pizza, film og overnatning i Sognegården. Det er GRATIS at synge i koret, til gengæld forventes der, at man deltager i mindst 3 gudstjenester pr. år.

Der sendes invitation ud i løbet af august til alle 3. klasses elever, med oplysning om tidspunkt.

Den kan også ses på skolens forældre-intranet.

Nærmere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, tlf.: 35 26 24 30

Hvalsø Sognekor

Hvalsø Sognekor øver hver tirsdag fra kl. 19.00-21.20 i Hvalsø Sognegård. Har du lyst til at synge i et kor med hyggelig og engageret stemning og et alsidigt repertoire? Så er der plads på alle stemmegrupper. Koret er åbent for alle! Det er dog en fordel (men ingen betingelse), at du har sunget i kor før, eller har spillet et instrument. Vi synger 3-stemmigt: sopran, alt og herrer. Der er plads til 3-4 herrer til, men alter og sopraner er også velkomne.

Koret bidrager med festlige og stemningsfulde indslag ved gudstjenester ca. 4-6 gange årligt, fx høstgudstjeneste, de 9 læsninger til jul, Lysmesse ved kyndelmisse, samt Skærtorsdag. Også sangaftner eller koncerter. Repertoiret er salmer, lettere klassisk musik, danske og udenlandske (folke)sange.

Stemmerne bliver indpillet som lydfiler eller på øve-cd’er, som hvert kormedlem får med hjem.

Kontaktoplysninger på korleder

Linda Baarsgaard
Organist
Telefon 35 26 24 30
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets