Sådan sender du os en faktura

Når du som leverandører af varer, maskiner, koncerter, foredrag eller lign., sender regninger til Hvalsø og Særløse Kirker og Kirkegårde, skal du sende fakturaen elektronisk (e-mail) eller anvende NemHandel.

Regningen skal sendes til sc@hvalsoe-kirke.dk

Bemærk fremsender du en faktura med personfølsomme oplysninger, er du selv ansvarlig for at sikre dig at e-mailen er krypteret.

Hvalsø og Særløse Kirker og Kirkegårdes CVR-nummer
Vores CVR-nummer: 34677239

Bankkontooplysninger
Nordea Bank registreringsnummer 2280 kontonummer 4385364666

Rettidig betaling

Vi vil meget gerne betale alle regninger til tiden. For at det kan lykkes, er det afgørende, at du skriver de oplysninger på regningen, som vi har brug for, når vi skal betale den.

På alle regninger skal der derfor stå

  • GLN nummer 5798000859784
  • Navnet på den medarbejder, der har bestilt varen/ydelsen. Denne benævnes referencepersonen.
  • Tydelig beskrivelse af hvilken vare der kræves betaling for. Regningen skal være specificeret, hvis der er tale om flere varer.
  • Hvis der er leveret på grundlag af et tilbud og en aftale, skal tilbuddets/aftalens navn fremgå sammen med datoen, den er indgået.
  • Endvidere skal alle tilsendte fakturaer leve op til momsbekendtgørelsen

Hvis du er i tvivl, når du skal sende en regning til os, så kontakt den person, der har bestilt varen/ydelsen.

Når disse forhold overholdes, kan vi hurtigt og sikkert sørge for, at du får din betaling til aftalt tid. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at betalingsbetingelser for salg af varer og ydelser mv. til Hvalsø og Særløse Kirker og Kirkegårde som udgangspunkt er 30 dage fra fakturadato.

Har du ikke noget CVR nr., er det vigtigt at du påføre CPR nr. på fakturaen så vi kan indberette den til Skattestyrelsen.

Vi anser først fakturaen for modtaget, for tidspunktet for modtagelse af korrekt udstedt faktura.

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets