I Hvalsø og Særløse Kirker vier vi brudepar, hvis en af jer bor i sognet, er døbt eller konfirmeret i sognet eller hvis forældrene bor her. Vielsen foretages på grundlag af en prøvelsesattest, som udstedes af rådhuset i den kommune, hvor én af jer bor. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel ved vielsen. Til prøvelsesattesten skal I oplyse, hvilket efternavn I ønsker at bære efter vielsen.

Ca. en måned før vielsen bedes I kontakte præsten for at aftale tidspunkt for en vielsessamtale. Til samtalen bedes I medbringe prøvelsesattesten, jeres dåbsattester og eventuelle skilsmissepapirer. Desuden skal navn og adresse oplyses på to vidner. Det er vil være fint, hvis I hjemmefra har overvejet salmevalget; der skal bruges 3 – 4 salmer, du kan få hjælp til salmevalget her.

Eventuel kimning før vielsen og pyntning af kirken bedes I aftale med kirkegårdskontoret. Kimning koster 165 kr.

Man kan vælge selv at pynte kirken, selv at bestille gartner eller at overlade det til kirkens personale, men alt skal aftales med kirkegårdskontoret forinden.

Det vil være en god idé at deltage i en gudstjeneste i bryllupskirken på et tidspunkt inden vielsen.

Vielsen følger en fast liturgi – se længere nede på siden. Den varer ca. ½ time. Vi holder 1½ time inden næste vielse begynder, så der er god tid til at komme ind og ud. I Hvalsø & Særløse Kirker går man ind af døren gennem våbenhuset og i Hvalsø Kirke ud af døren ved orglet.

Parret kan vælge at komme før gæsterne og sætte sig ved alteret. De kan gå ind sammen under forspillet (præludiet); eller brudgommen kan komme først og bruden blive ført ind under præludiet. I kan vælge at sidde ved siden af hinanden under hele vielsen, eller – hvad der er mere almindeligt:

Manden sidder i højre side nærmest alteret med sin forlover ved siden af.

Bruden går ind i venstre side af kirken og sidder til venstre nærmest alteret med den der følger op ved sin side.
Efter I har givet hinanden jeres ”ja”, sidder I ved siden af hinanden i venstre side af kirken, manden nærmest alteret.

Inden I sætter jer kan der udveksles ringe – og kys.

Efter sidste salme får I jeres vielsesattest og så går I ud sammen, bruden i samme side af kirken som hun kom ind. Husk at gå langsomt, der er mange der gerne vil se jer. Når eparret når døren følger vidnerne efter og derefter de øvrige. Kirken tømmes oppe fra. Fotografering er meget velkommen, når bruden går ind og når brudeparret går ud.

Resten må I gemme i jeres hjerter.

Vielsesritual

 • Præludium
 • 1. salme
 • Hilsen, bøn og bibellæsning
 • 2. salme
 • Tale
 • Tilspørgsel og erklæring
 • Forbøn og Fadervor
 • 3. salme
 • Slutningskollekt og velsignelse
 • 4. salme
 • Præludium (parret går ud)

Ofte stillede spørgsmål vedr. vielser

Hvem skal jeg kontakte?

Vi anbefaler at du til at starte med kontakter Sognepræsten, som vil være behjælpelig med spørgsmål mv. Du finder sognepræsten kontaktinformationer under fanebladet kontakt.

Hvilke bryllupssalmer skal vi vælge?

I kan selv være med til at vælge, hvilke salmer, der skal synges i kirken til jeres bryllup. Salmerne aftales med præsten inden brylluppet. I Den Danske Salmebog er der en række forskellige bryllupssalmer at vælge i mellem. Mange vælger også at synge en morgensalme eller en årstidssalme – og skal I giftes omkring eksempelvis påske, pinse eller juletid, så er der også mange højtidssalmer at vælge imellem. Du kan finde inspiration her.

Hvem sidder hvor i kirken?

Gæsterne må sidde hvor de vil i kirken. Der er ganske vist en gammel tradition, som foreskriver, at brudens familie sidder til venstre i kirken og gommens til højre. Det stammer fra den gamle opdeling af kirkerummet i en kvinde- og en mandeside. Eller som det engang blev kaldt “spindesiden” og “sværdsiden”. Mændenes side var kirkens sydside. Kvindernes side var mod nord. I nogle kirker kan man stadig se sporene af en tilmuret kvindedør. Vil parret følge de samme traditioner ved indgang og udgang af kirken, går kvinden i nordsiden, altså til venstre for manden på vejen op til alteret og til højre for manden på vejen ud af kirken.

Parret sidder gerne nær alteret inden selve vielsen, men også her er der forskellige retningslinjer afhængig af de praktiske forhold i kirken. Der er forskellige lokale og familiære traditioner for, hvem parret sidder sammen med. Nogle steder sidder parret sammen med deres fædre eller begge forældre, andre steder med en nær ven eller veninde. Efter engelsk skik kalder mange den, som sidder hos gommen, for en forlover, hvis det er en nær ven.

Skal vi give hinanden ringe til brylluppet?

Det er ikke indskrevet i ritualet, at parret skal udveksle ringe. Hvis parret gerne vil give hinanden ringe på under vielsen, aftaler de med præsten hvornår og hvordan, det finder sted.

Stor eller lille fest efter brylluppet?

Medier og brudemagasiner kan give indtryk af, at alle bryllupper er store dyre fester. Kirkens erfaring siger noget andet. Mange par vies hvert år ved små, intime og enkle bryllupper. Bryllupsfesten kan være romantisk, enkel, storslået eller helt privat.

Udarbejdet i samarbejde Folkekirken.dk
Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets