Alle kirkelige handlinger og arrangementer er aflyst

Forebyg smitte

På grund af udbredelse af Corona virusset har vi ved Hvalsø & Særløse kirker valgt af lukke ned, som i resten af samfundet.

Alle kirkelige handlinger (gudstjenester, foredrag, koncerter, arrangementer mv.) er aflyst indtil videre (indtil videre d. 30. marts 2020).

Dåb, vielser og bisættelser/begravelser bliver gennemført, dog uden organist og kirkesanger, og afholdes kun med det dertilhørende ritual, og er ikke offentlige. Vi beder vi om, at det kun er den allernærmeste familie, der deltager, så vi alle i kirken kan hjælpe til med, at man sidder med god afstand og kun på hver anden bænk.

Kirkerne må ikke blive mere end halvt fyldte, og det betyder, at der i Hvalsø kirke må være maksimum 50 mennesker forsamlet på én gang og i Særløse kirke 25.

Sognegården samt kirkerne er lukket ned (med undtagelse af afholdelse af dåb og bisættelser).

Medarbejderne er sendt hjem – med undtagelse af kirkegårdslederen og præsterne. Dette får naturligvis konsekvens for det arbejde, der normalt udføres på kirkegårdene og i kirkens regi.

Forårets konfirmationer er aflyst – læs mere her.

Vi beder derfor om forståelse og tålmodighed i forhold til ovennævnte beskrevne situation.

Vi opdaterer hjemmesiden løbende med seneste nyt.

Hvalsø og Særløse Kirker henviser til

Sognepræst Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk

Kirkegårdsleder Søren Christensen, tlf.nr.: 46409501, e-mail:sc@hvalsoe-kirke.dk

Aflyste koncerter mv.

Koncerten med Kristian Lilholt er aflyst. Den betalte billetpris refunderes inden for 21 dage via Billetto.

Foredrag mellem tårer og smil er aflyst.

Arrangementet er meditation i Biblen noget for dig er aflyst.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets