Automatisk klokkeringning i Hvalsø Kirke

Automatisk klokkeringning

I Hvalsø Kirke er det sidste gang der bliver ringet manuelt med kirkeklokkerne den 22. april kl. 16.00. Fra den 24. april begynder klokkefirmaet Thubalka fra Vejle, at opsætte automatisk ringningsanlæg i kirketårnet i Hvalsø. Du finder vores vejledning om klokkerigning her.

Efter at der i flere hundrede år er blevet ringet manuelt med kirkeklokkerne. Den ene klokke i Hvalsø kirketårn er fra 1632, og lavet af Felix Fuchs og det er den “lille” klokke. Den anden klokke som kaldes den store klokke er fra 1848 og lavet af H. Gamst og H.C. Lund.

Der vil på lørdag den 22. april kl. 16 være mulighed for alle interesserede, til at være med til at ringe for sidste gang manuelt i Hvalsø kirketårn.

Efter “afskedsringningen” er der et glas til alle i sognegården.

sidsteringning1

sidsteringning2

Hvalsø Menighedsråd følger med udviklingen

Menighedsrådet forsøger at følge med i udviklingen for bl.a. at undgå problemer med arbejdstilsynet og andre myndigheder. Selv om man bruger høreværn, når der ringes eller kimes i kirketårnet, er det formentlig ikke godt for hørelsen på længere sigt – her til kommer, at det kan være koldt og blæsende. I løbet af marts måned går håndværkerne i gang med den tekniske installation.

Herefter foregår al ringning og kimning samt åbning og lukning af tårnets luger enten ved forud fastlagte rutiner eller ved brug af en fjernbetjening. For at holde styr på, at det hele foregår tidsmæssigt korrekt får automatikken hele tiden den korrekte tid fra ”atomuret” i Frankfurt.

Vort gamle tårnur vil således også vise den korrekte tid. Det har ganske vist været meget pålideligt og stabilt, men har af og til skulle have en manuel korrektion og kunne da slet ikke selv finde ud af sommer og vintertid.

Men al automatikken ændrer ikke ved traditionerne – alt vil foregår som ”i gamle dage”, bare mere nøjagtigt efter det gamle ringeregulativ. Der kan dog forekomme afbrydelser i den daglige ringning samt i time og kvarterslag.

En ny lov forbyder nemlig, at klokker og tårnluger arbejder medens, der er besøgende i tårnet. Nogle har sikker undret sig lidt over de ekstra klokkeslag efter timeslagene.

Vi følger en gammel skik

  • Første kvarter 1 slag
  • Andet kvarter 2 slag
  • Tredje kvarter 3 slag
  • Timeslag er plus 4 kvarterslag, f.eks.:
    • Kl. 2 bliver 2 timeslag efterfulgt af 4 kvarterslag
    • Kl. 3 bliver 3 timeslag efterfulgt af 4 kvarterslag

og så er der i øvrigt ingen time og kvarterslag i forbindelse med morgen- og aftenringning.

Vi håber ikke der bliver indkøringsproblemer til irritation for borgerne; det hele bliver udført af et særdeles velrenommeret special-firma.

Men alt ledningsarbejde bliver udført af et lokalt firma i samarbejde med specialisterne således, at evt. mindre problemer kan løses hurtigt af lokale håndværkere.

Hilsen – kirkeværgen

Billeder fra opsætningen

automatiskring1

automatiskring2

 

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets