Foredrag ved Troels Engberg-Pedersen

Troels Engberg-Pedersen

Troels Engberg-Pedersen har gennem mange år undervist i teologi på Københavns Universitet. Om foredraget skriver han:

Paulus er i de seneste par årtier på ny kommet i vælten på to helt forskellige måder, som ingen havde kunnet forudse:

  1. Var og blev han ikke historisk set primært jøde og derfor kun højst indirekte en ophavs­mand til ’kristendommen’? Det er der en del professionelle forskere, der med stigende kraft har hævdet.
  2. Kan han ikke bruges som helt aktuel sam­fundstænker i en moderne politisk sammenhæng? Det er der også en del moderne filosoffer, der har hævdet uden at basere sig synderligt på den professionelle forskning.

Foredraget vil introducere til Paulus og derefter gøre rede for de to mo­derne profiler i beskæftigelsen med ham. Endelig vil jeg give mit eget bud på, hvad man både skal og kan sige om Paulus – som jøde og som relevant for moderne samfundstænkning.

Arrangementet er gratis men af hensyn til kaffe/kage bedes du tilmelde dig til Carsten Lester, som er vært for dagen. E-mail: carsten.lester@fasttvnet.dk eller tlf.: 40469953.

Fredag den 3. marts kl. 14-16 i Hvalsø Sognegård.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets