Hvorfor er der så mange lam i kirkebladet?

Får og lam
lam-flere

Folkekirken

Vi spiser lam til påske, fordi det er forårsmad, og fordi det symboliserer påskens budskab. Jesus blev nemlig ofret som et uskyldigt lam. I Det Gamle Testamente kan vi læse om, at Gud sendte ti plager over egypterne for få Farao til at frigive israelitterne. De var nemlig slaver i Egypten. Til sidst sendte Gud dødens engel gennem landet. Israelitterne havde fået bud fra Gud om at slagte et lam og smøre dets blod på dørstolperne til deres hjem, og her gik dødens engel forbi. Ligesom lammets blod reddede israelitterne, redder Jesus´ død på korset mennesket fra at skulle dø uden håb om evigt liv.

Begrebet syndebuk har vi fra et ritual, som jøderne gennemførte ved den årlige fest Yom Kippur. Præsterne ved templet tog et lam med til byens grænse. Her lagde de alle folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen. Det blev gjort til syndebuk, altså til det dyr som bar menneskers synder og tog straffen for dem. Syndebukken er derfor også et godt billede på, hvad Jesus´ død betyder. Jesus bliver flere steder i Bibelen kaldt Guds lam. Lammet bliver brugt som symbol på Jesus i salmer og i kirkekunst. I kalkmalerier, altertavler og glasmosaikker kan man ofte finde et hvidt lam med en rød fane, som symboliserer Jesus efter opstandelsen. Lammets hvide farve er uskyldens og renhedens farve, mens den røde farve i fanen minder om Jesus‘ blod ved korsfæstelsen.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets