Kirkegårdsleder ved Hvalsø og Særløse sogne Søren Christensen kan fejre 40-års jubilæum

Søren Christensen blev den 1. juli 1983 ansat som kirkegårdsleder og kirketjener ved Hvalsø sogn og kan derfor fejre 40-års jubilæum den 1. juli 2023.

Sideløbende med ansættelsen som kirkegårdsleder varetog han funktionen som regnskabsfører for kirkekassen.

Senere forøgedes arbejdsporteføljen yderligere med funktioner som kirkegårdsleder og kirketjener i Særløse, som følge af sammenlægningen af Hvalsø og Særløse sogne.

Søren Christensen overtog senere også ansvaret som regnskabsfører for kirkekasserne ved Kirke Saaby og Sæby-Gershøj sogne.

Oveni dette driftige arbejdsliv har han siden 1983 varetager hvervet som frivillig brandmand i Hvalsø kommune, og senere i Lejre kommune. Fra 1. oktober 1988 fungerede han desuden som indsatsleder.

Søren Christensen har gennem årene, sammen med menighedsrådet, personalet og sognets to præster, tegnet kirken udadtil. Det er altid muligt at komme i kontakt med ham og alle henvendelser er blevet varetaget venligt, imødekommende og samtidig professionelt.

Det er menighedsrådets opfattelse, at hans altid ubestikkelige personlige integritet har været en garant for ordentlighed og god regnskabsførelse hvad angår økonomien, og dette gælder også i hans funktion som kirkegårdsleder.

Sognet har i dag 2 kirkegårde, som takket være Sørens evne til at tolke fremtidens behov er indrettede, så de kan tilgodese kommende generationers behov for begravelsesformer med flere urnebegravelser og flere pladser til skovkirkegårdsbegravelser. På kirkegården i Hvalsø er der for nylig blevet indrettet et mindre skovområde mod nord til brug for en fællesgrav (de ukendtes grav).

Søren er desuden dybt engageret i fremtidige planer for udvidelse af den eksisterende skovkirkegård, som tænkes placeret på noget af det skovareal, som kirken ejer øst for den nuværende kirkegård.

Som læseren vil kunne forstå, håber menighed inderligt at kunne beholde Søren i mange år fremover.

Hjerteligt tillykke med jubilæet!

Hvalsø-Særløse Menighedsråd

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets