Nyt kirkeblad på gaden

Forside af kirkeblad

Seneste udgave af kirkebladet for Hvalsø og Særløse Kirker samt Kirke Saaby og Kisserup Kirker er nu på gaden.

Du kan læse kirkebladet her.

Kirkebladets tema

Kirkebladets tema er denne gang kød. Kristendommen er en religion, hvor kødet har stor betydning fordi Gud blev kød i Jesus Kristus. Bladets illustrationer bærer derfor præg af dette tema. Forsidebilledet refererer til den grønne trinitatistid (Treenigheden) i kirken, hvor der i søndagens tekster udfolder sig mange fortællinger, der sætter fokus på, at Gud er ligeså optaget
af vore kroppe, vort kød, som af vort sind.

„For også vort påskelam er slagtet, Kristus“ (1. kor. 5.7.)

Tidligere udgaver

Du finder tidligere udgaver af kirkebladet her.

Kalender

Alle begivenheder, gudstjenester, arrangementer og andre aktiviteter kan du finde i vores kalender her.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets