Orienteringsmøde omkring menighedsråds-valget i 2024

Menighedsrådsvalg 2016 logo

Valg til de nyt menighedsråd i 2024

 

Der afholdes orienteringsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00.

Selve valget afholdes tirsdag den 17. sep. 2024 kl. 19.00.

Det foregår i Hvalsø Sognegård.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for den 14. maj 2024. Her vil det nuværende menighedsråd orientere om menighedsrådsarbejdet i den forløbne 4-års periode.

Men hvad laver menighedsrådet? Menighedsrådet bestemmer faktisk over alle forhold i relation til den lokale sognekirke, lige bortset fra præstens varetagelse af embedet og præstens ansættelsesforhold.

Der er rigeligt at se til for et menighedsråd: Sognets økonomi, ansættelse af personale og sogne og/eller hjælpepræst, medarbejderpleje, vedligeholdelse af kirkebygningerne, retningslinjer for kirkegårdene og kirkelige arrangementer for at nævne noget af det vigtigste.

Menighedsrådets embedsperiode er 4 år, og der holdes ca. et møde om måneden.

Mød op den 14. maj og få mere at vide. Måske er arbejdet i et menighedsråd noget for dig!

 

Med venlig hilsen
Menighedsrådet ved Hvalsø-Særløse sogn

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets