Hvalsøs status som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø afvikles

Hvalsø Kirke

Farvel til Kulturmiljøet i Hvalsø

Kom og nyd den fine udsigt fra kirketårnet inden nedrivningerne. Deltag i kransenedlæggelse ved de dødsdømte bygninger og i afsyngelsen af Hvalsøs Fremskridtssang.

Se Malling Films fremragende luftfotoserie fra byen. Den siger mere end ord.

Hør arrangørernes taler.

Den 1. april 2016 fra kl. 17.00 – 19.00 i Hvalsø Sognegård.

Pressemeddelelse

”Søtorvet” har ansøgt kommunalbestyrelsen om betydelige ændringer i lokalplanen. Ændringer der vil gøre slemt til værre, og som – i det mindste moralsk burde udløse en ny lokalplan – ikke en naboorientering.

Den 4. april påbegynder ”Søtorvet” nedrivningerne i Hovedgaden i Hvalsø med kommunalbestyrelsens accept til fordel for et projekt uden kvalitet og uden tilpasning til omgivelserne. De gode intentioner om at skaffe flere butikker og boliger til Hvalsø ødelægges ved at fjerne en bevaringsværdig del af byen, som netop kunne understøtte nye butikkers attraktion.

I den anledning indbyder Hvalsø Menighedsråd, Hvalsø Bylav og Egnshistorisk Forening for Hvalsø til et arrangement den 1. april kl 17.00 med mødested i Sognegården. Her vil være en forfriskning. De tre formænd vil redegøre for, hvorfor det er slut med Hvalsøs ”særligt bevaringsværdige kulturmiljø”, og hvordan Søtorvet vil ødelægge det fine samspil mellem Hovedgadens karakteristiske og tidstypiske bebyggelse og kirken.

Filmfotograf Ole Malling har stillet en meget smuk luftfotoserie til disposition. Her vil man tydeligt kunne se samspillet mellem kirken og omgivelserne.

Man vil også kunne se, hvor voldsomt de nedrivninger Brugsen allerede har foretaget påvirker gadeforløbet, selvom der er opstillet nogle genbrugscontainere for stadig at markere det. Det vil ligeledes fremgå, hvor fremmed og utilpasset fx Faktas bygning er.

Omvendt vil der også kunne ses rigtig gode eksempler på vellykket byfornyelse, og steder hvor nedrivninger er påkrævet. Der vil blive adgang til kirketårnet fra kl 17.00 til 19.00, så man selv oppefra kan tage afsked med vores fine bybillede en sidste gang.

Formændene vil nedlægge kranse ved de dødsdømte huse. Vi vil mindes dem og savne dem. Vi vil sammen synge Hvalsøs Fremskridtssang så højt, at det kan høres helt til rådhuset.

Vi arbejder med yderligere tiltag.

Pressemeddelelse udarbejdet af Hvalsø Menighedsråd, Hvalsø Bylav og Egnshistorisk Forening

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets