Der er på Hvalsø kirkegård registreret 25 bevaringsværdige gravminder. Udvalgt af Roskilde Museum i samråd med Hvalsø Menighedsråd og Lejre provsti.

Efter følgende udvælgelseskriterier:

  • Over 100 år
  • Egns typisk mindesmærke
  • Særlig udsmykning
  • Lokalhistoriske navne
  • Særlig inskription
  • Kunstner/kunsthistorie
  • Fortjenstfulde personer
  • Andet

Alle 25 registreret gravminder vil løbene blive indlagt på denne side.

Sognepræst Vilhelm Bang
Født 1943 – Død 1910
Far til oldgranskeren Thomas Bang og til Gustav Bang. Gustav Bang var med til at stifte Socialdemokratiet. Gustav Bangs kone Nina Bang var Danmarks første kvindelige minister.

postbud eriksen

Inskription
Postbud
P. Eriksens
Familie – Gravsted.
Kriterier for bevaring; Særlig udsmykning.
Afd. A nr. 76-77.

Inskription
Her Hviler
Husejer
L.P.HANSEN
HVALSØ
* 22.8.1864
+23.6.1932
og hustru
CHRISTINE HANSEN
*26.09.1867
+27.1.1939
Kriterier for bevaring; Særlig Udsmykning, Andet; Erhverv.
Afd. A nr. 109.

Inskription
SAMUEL ANTON
SØLLING
1804, 1884
ANNA CATHRINE
SØLLING f. MAURITZEN
1819, 1856
ET KJERLIGT OG TROFAST HJERTE
ET CHRISTELIGT SIND
EN VELSIGNET ERINDRING!
2 COR: 5 1.
Kriterier for bevaring; Over 100 år. Særlig inskription.
Afd. A nr. 113.

Inskription
Maleren
Gustav Vermehren
* 28-12-1863 + 2-9-1931
Frede Vermehren
F. Munch- Rasmussen
* 5-3-1882 + 22-3-1933
Uden Kamp ingen Sejr
Kriterier for bevaring;
Særlig inskription. Kunstner.
Bemærkninger.
En kendt maler der gik i sin fars fodspor.
Brugte bl.a. motiver fra Hvalsø-egnen.
Var bl.a. insp. f. kongens private malerisaml. 1893-1912.
Afd. A nr. 134-36.

Inskription
MARTHA DREWSEN
F. BANG
* 27-9 1871 + 15-5 1946
Kriterier for bevaring; Familien Bang
Afd. A. 122-26.

frits bang2

Inskription
FRITS BANG
* I HVALSØ 25.5 1861
+ I HARESKOV 10.11 1930
ANNA BANG
* I VESTERVIG 24.5 1855
+ I HARESKOV 1.3.1938
Kriterier for bevaring; Familien Bang
Afd. 122-26.

jens jensen

Inskription
STALDMESTER
JENS JENSEN
NR. HVALSØ
*12-6 1849 + 14-9 1909
OG HUSTRU
STINE JENSEN
*2-4 1853 + 3-4 1946
Kriterier for bevaring; Erhverv
Afd. A nr. 236-39.

Inskription
JØRGEN
BERGENHAMMER
CAPL. FOR HVALSØ OG SÆRLØSE
* 13. AUG. 1851 + 4. APRIL 1881
MENIGHEDEN SATTE DETTE MINDE
Kriterier for bevaring; Over 100 år og erhverv.
Afd. A nr. 246.

Inskription
MIN KÆRE HUSTRU
MARTHA EVERS
F.PETERSEN
F. 27-7 1875 D. 2-3 1941
BRANDMESTER DBM.
OLUF EVERS
F. 29-6 1875 D. 19-6 1963
DYBT SAVNET
Kriterier for bevaring; Dannebrogsmand. Særligt erhverv.
Afd. A nr. 329.

Inskription
HER HVILER HMD.

L. V. PETERSEN
AF KR. HVALSØ
F. 24 NOVBR. 1841
D. 26 SEPTBR 1896
OG HUSTRU

ANNE KATHRINE PETERSEN
F. 25 APRIL 1830
D. 21MARTS 1928

DYBT SAVNET EVIG ELSKET.
Kriterier for bevaring; Over 100 år. Særlig udsmykning. Erhverv.
(HMD. = husmand)
Afd. A nr. 328.

apoteker jensen

Inskription
MARGRETHE JENSEN
F. MYNSTER
F. 12-7 1878 D. 27-3 1917
APOTHEKER
C. E. O. JENSEN
F. 11-6 1859 D. 4-10 1941
Kriterier for bevaring
Lokalhistorie navn “Mos-Jensen”
Fortjeneste fulde person
CEO Jensen samlede mos&planter i sin Hvalsøtid,
skrev epokegørende og grundlæggende værker herom.
National og international anerkendt.
Hans forskning stadig aktuel.
Afd. A 346-47.

Inskription
DYRELUNDS
FAMILIEBEGRAVELSE
Kriterier for bevaring
Særlig udsmykning
Afd. A nr. 365-68.

Inskription
SOGNEFOGED
N. P. JENSEN
F. 6-7 1870 D. 31-8 1953
SOFIE JENSEN
F. 30-3 1880 D. 7-1 1943
Kriterier for bevaring
Erhverv.
Afd. A nr. 502-04.

junker1

Inskription
Jagtjunker(Skovridder)
P. F. Von Obelitz
*8 Jan. 1851 – + 24 Oktbr. 1897
A. S. Von. Obelitz
F. Von. Arenstorff
* 29 april 1854 – + 31 Decbr. 1930
Otto
1898
Gravstenen er rødlig granit, groft tilhugget.
Kriterier for bevaring; over 100 år.
Afd. A nr. 544-45.

Inskription
Skovridder Edvard Johs. Anger
1861 1930
Ingeborg Anger
1868 1941
Lisa Anger Winther
1892 1979
Else Anger
1901 2003
Gravstenen er natursten, lysebrun granit,
ubehandlet med flad forside.
Kriterier for bevaring; lokalhistorisk navn.
Gravstenen hører sammen med nedenstående
stenstol i linde alleens nord kant
Afd. B nr. 127-128.

Stenstol der hører sammen med ovenstående gravsted.
Kriterier for bevaring;
Særlig udsmykning, lokalhistorisk navn, indretning og erhverv.
Skovridder Edvard J. Anger har brugt stenstolen i Valborup Skov.
I 1931 rejste arbejdere og funktionærer et mindesmærke på
stolens plads i skoven.

missinor

Inskription
Indremissionær Christian Johansen
*31-8-1874 / + 3-11-1924
Han drog sin vej med glæde
ap.gr.8.39
Karoline Marie
Johansen F. Sørensen
*30-12-1865 / +6-8-1938
Thi han er vor fred
efs. 2.14
Rejst af venner.
Afd. B nr. 75-76.
Gravstenens materiale er grå granit,
tekstfladen poleret, resten groft tilhugget.
Kriterier for bevaring; Særlig udsmykning og erhverv.

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets