Ordet konfirmation betyder bekræftelse, og ved konfirmation i kirken bekræfter, man overfor Gud det løfte som blev afgivet ved dåben. Herefter modtager konfirmanden konfirmationsvelsignelsen. Under selve velsignelsen nævnes konfirmandens navn. Der er hvert år konfirmationshold i Hvalsø Kirke og Særløse Kirke. Du kan hen over sommeren hvert år finde information om opstart af konfirmationsforberedelsen på hjemmesiden.

Web tv om konfirmation

FolkeKonfirmationkirken.dk har udarbejdet en omfattende beskrivelse af konfirmationen med videoer, artikler, vejledninger til forældre og meget andet. Vi anbefaler at du kigger forbi siden.

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Populært kaldet “at gå til præst”.

Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål. Konfirmationsforberedelsen varer fra august/september og indtil selve konfirmationen.

Du kan hente kirkegangsarket her samt konfirmandindekset her.

Du finder Fadervor og Trosbekendelsen her, så kan du enkelt og nemt øve dig på dem.

Hvornår skal jeg konfirmeres?

Du finder konfirmationsdatoerne frem til år 2025 her.

Har du spørgsmål omkring ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os.

Skal – skal ikke konfirmeres?

Overvejer du om du skal konfirmeres, har vi her samlet nogle af de spørgsmål vi oftest får.

Konfirmation-2015-4En bestemt slags tro?

Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige “ja” til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre. Det handler om at turde tro og håbe og elske.

Barnetro og teenagetro

Da du var yngre, troede du måske, at Gud var en gammel mand med hvidt skæg oppe i skyerne, som skabte jorden på seks dage. Det kaldes barnetro og er helt naturligt. Nu er du blevet ældre og måske mere kritisk. Det er også naturligt. Når man bliver mere moden, så udvikler ens forhold til familie og venner sig. Dit forhold til Gud udvikler sig også, når du bliver ældre. Til konfirmationsforberedelse taler man om tro og kristendom på en mere moden måde, som svarer til din alder.

Tvivl og tro hænger sammen

Tro kan ikke måles eller vejes, derfor kan man heller ikke sige, at nogle er meget eller lidt kristne. Vi er kristne, når vi er døbt. I dåben får vi at vide, at vi har Guds kærlighed altid. Konfirmationen er et ja til dåben og ja tak til at have Gud med i sit liv.

Viden og tro

Vi lærer i skolen, at det er godt at have viden. Viden kan vi slå op og læse om i bøger. Når du går til præst handler det om tro. Tro er tillid. Vi tror på noget eller nogen. Vi tror på vores venner og familie, fordi håber, vi kan stole på dem.

Hvad tror du på?

Vi tror hver især på vores måde. Det bliver vi ved med, også når vi er konfirmeret. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst.

Kan jeg blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret skal du:

  • være døbt med den kristne dåb
  • have fulgt konfirmationsforberedelsen
  • være fortrolig med den kristne børnelærdom
  • være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

Hvis du ikke er døbt

Hvis du vil konfirmeres, skal du først være døbt. Konfirmation betyder bekræftelse af dåben. Det giver kun mening, hvis der er en dåb at bekræfte. I Danmark bliver de fleste børn døbt som små. Men man kan blive døbt i alle aldre. Så længe du er barn, skal dine forældre eller den, der har forældremyndighed give lov.

Døbt i en anden kirke?

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet, skal du ikke døbes igen i folkekirken for at blive konfirmeret. Du skal bare have din dåbsattest med og vise den til præsten, når du begynder på konfirmationsforberedelsen. Ved konfirmationen bliver du medlem af folkekirken. Dine forældre eller den, der har forældremyndigheden, skal være indforståede. I kan altid tale med præsten, hvis der er noget, I er i tvivl om.

Hvornår er jeg fortrolig med kristen børnelærdom?

Godt spørgsmål! Man bliver aldrig færdiguddannet i tro eller fortrolighed med kristendom. Husk, at konfirmandundervisningen ikke slutter med en eksamen. Den slutter med en fest. Der står i den kongelige anordning for konfirmation, at det påhviler præsten at tilse, at betingelserne er opfyldt. Pointen er, at du skal engagere dig og deltage i undervisning og gudstjenester.

Hvor mange gange skal jeg gå i kirke?

Du skal være fortrolig med gudstjenesten, altså selv lære den at kende. Det er ikke det samme som teoretisk viden. Så du skal ikke læse tykke bøger om gudstjenesten. Du skal selv hen i kirken og være med. Når du er blevet konfirmeret, kender du spillereglerne i en kirke. Så er du altid på hjemmebane og kan være med, når du skal i kirke en anden gang, bliver inviteret til bryllup og dåb eller skal til en begravelse.

Hvad skal man synge?

Vi har lavet en lille video med et udpluk af udvalgte konfirmandsalmer.

Udarbejdet i samarbejde med Folkekirken.dk
Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets