Du bestemmer, hvad din kirke kan


Den 8. november 2016 er der valg til Hvalsø og Særløse Menighedsråd. Her på siden finder du informationer om det, at være valgt ind i det lokale menighedsråd og, hvorfor det er vigtigt for byens udvikling og kulturliv.

Menighedsrådet for Hvalsø og Særløse Kirker varetager mange opgaver hele året rundt. Udover de mere jordnære ting såsom forvaltning af Hvalsø og Særløse Kirker, Kirkegårde, bygninger mv. beskæftiger vi os også det essentielle i troen både i dagligdagen, og for de folk, som ikke kommer i kirke. For os er det vigtigt at kirkerummet er tilgængeligt i dagligdagen. Herudover er Hvalsø og Særløse Menighedsråd en aktiv part i byens udvikling og kulturliv samt administration af kirkernes økonomi.

Personaleadministration er ligeledes en vigtig del i menighedsrådets arbejde. Du finder en oversigt over tidligere referater og dagsordener her, det giver et godt indblik i de opgaver som bliver varetaget.

Hvordan stiller jeg op?

Den 13. september 2016 er der orienterings- og opstillingsmøde. På mødet har du mulighed for at høre mere om det konkrete arbejde i Hvalsø og Særløse menighedsråd, og det er også til dette møde, du har mulighed for at tilkendegive at du vil stille op.

Der er opstillingsmøde i Hvalsø Sognegård – Præstegårdsvej 2, 4330 Hvalsø.

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet, heraf 8 i Kirke Hvalsø Sogn og 1 i Særløse Sogn.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
  Orienteringsmødet
 3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
 4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
 5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
 6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget
  Opstillingsmødet
 7. Valg af stemmetællere
 8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 9. Meddelelse af afstemningsresultatet
 10. Valg af stillere
 11. Eventuelt.

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Valgperioden er 4 år.

Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Opstilling i praksis

Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk.

Kandidatlisterne kan tidligst indleveres tirsdag d. 20. september 2016 kl. 19.00 og skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00.

Kandidatlisterne kan indleveres til formanden for valgbestyrelsen Rene Nilausen på adressen, Lodderne 10, 4330 Hvalsø samt hos Kirsten Bech, Gundestedvej 2B, 4330 Hvalsø.

Kandidatlisterne kan indleveres i tidsrummet 18.00 – 20.00.

Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til menighedsrådsvalget 2016 eller brug for vejledning omkring opstilling og kandidatlisterne, er du meget velkommen til at kontakte Rene Nilausen på telefon 40508121.

menighedsraadsvalg-2016-byg-din-egen-kirke

Byg din egen kirke

Hvad er et menighedsråd?

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Et menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse i foreningslivet og består af mindst fem valgte medlemmer samt sognets præster. Tilsammen bestemmer de, hvad deres kirke skal. Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, børnerytmik, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet.

Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens personale, dog med undtagelse af præsten. I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Om Hvalsø og Særløse Menighedsråd

Hvalsø og Særløse Menighedsråd består af 9 medlemmer, som vælges for en 4-årig periode. Hvalsø og Særløse Menighedsråd mødes ca. hver 4. uge af 2-3 timers varighed. Møderne foregår typisk fra kl. 18.00 – 21.00.

Hvalsø og Særløse Menighedsråd er en sammenlægning af de tidligere to menighedsråd for henholdsvis Hvalsø Kirke og Særløse Kirke. Fusionen af de to menighedsråd blev foretaget 1. januar 2013, med tanken om at få et moderne og styrket menighedsråd.

Menighedsrådet består af flere forskellige udvalg, som man deltager i afhængig af de ønsker og kompetencer man har.

Formanden for Hvalsø og Særløse Menighedsråd hedder i dag Peter W. Rasmussen. Alle medlemmer af menighedsrådet er på valg den 8. november 2016.

Jeg vil ikke stille op – men kun stemme

Det er muligt at møde op på valgdagen og foretage afstemning. Mere information om dette senere.

Har du spørgsmål omkring menighedsrådsvalget, er du meget velkommen til kontakte formand for valgbestyrelsen Rene Nilausen.

Hvordan skal din kirke se ud?

Prøv at se hvordan din kirkeuge skal ud og hvad du vægter i det lokale kulturliv.

Kirken og dens bygninger er ikke kun åben søndag formiddag. Der afholdes igennem hele ugen massere af aktiviteter, som du i Hvalsø og Særløse Menighedsråd kan være med til at sætte dit præg på. Fx. afholdes der løbende foredrag med lokale og/eller kendte personer, fællesspisninger, koraftener, koncerter, særgudstjenester og meget mere.

Du finder App’en her – Byg din egen kirke

Siden er udarbejdet i samarbejde med www.menighedsraadsvalg2016.dk
Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets