Her finder du dagsordener og referater fra menighedsrådsmøderne.

Referater og dagsordner 2024

Referat 03-04-2024 – Godkendelse af årsregnskab og orientering om ny skovkirkegård

Referat 19-03-2024 – Økonomi, status skovkirkegård, status renovering Særløse Kirke, mv.

Referat 01-02-2024 – Økonomi, aflønning vikarer, ny skovkirkegård, Særløse Kirke, ekstraordinære udgifter til særlige arrangementer, mv.

Referater og dagsordner 2023

Referat 21-11-2023 – Valg, økonomi, kirke- og kirkegårdssyn, kalkning Særløse Kirke, etablering ny skovkirkegård, mv.

Referat 12-10-2023 – Økonomi, forslag til tillæg til forretningsorden, beslutning om klaver, beredskabsplan, mv.

Referat 16-08-2023 – Økonomi, valg af ny kirkeværge til Særløse, udvalg til renovering af Særløse Kirke, mv.

Referat 30-05-2023 – Temamøde, økonomi, budget, flagstænger ved kirkerne, kirkegårdsvedtægter på skovkirkegården mv.

Referat 28-03-2023 – Renovering Særløse Kirke, årsregnskab, skovkirkegårdens udvikling med hjælp fra Nordea Fonden, flagregulativ, mv.

Referat 08-02-2023 – Økonomi, skovkirkegård, status på Særløse Kirke, julelys i Hvalsø, deltagelse i Hvalsø Kulturnat mv.

Referater og dagsordner 2022

Referat 22-11-2022 – Valg af formand, status på økonomi, kirkegårdssyn, evaluering af kirkehøjskole mv.

Referat 07-10-2022 – Energisparetiltag, skovkirkegård mv.

Referat 26-04-2022 – Kirkehøjskole, forpladsen ved Hovedgaden, bispevalg mv.

Referat 08-03-2022 – Valg af biskop, vedligeholdelse af kirker mv.

Referat 18-01-2022 – Kirkehøjskole, indvendig renovering af Særløse Kirke mv.

Referater og dagsordner 2021

Referat 18-11-2021 – Valg af poster, ringning med kirkeklokker, julebelysning i Hvalsø, jordsalg mv.

Referat 06-10-2021 – Julebelysning i Hvalsø, julehjælp, godkendelse af årsregnskab mv.

Referat 19-08-2021 – Udtagning af bænke, jordsalg til Lejre Kommune mv.

Referat 15-06-2021 – Kalkning af Særløse Kirke, fremtiden og kirkeskoven, provstesyn mv.

Dagsorden 15-06-2021 – Økonomi, kalkning af Særløse Kirke, fremtiden og kirkeskoven mv.

Referat 15-04-2021 – Nedsættelse af udvalg vedr. julehjælp, godkendelse af forretningsorden mv.

Referat 23-03-2021 – Godkendelse af årsregnskab 2020, ny samarbejdsaftale mv.

Referat 02-03-2021 – Godkendelse af årsregnskab 2020, igangværende projekter, valg af formand for aktivitetsudvalget, lokalplan 79B mv.

Dagsorden 02-03-2021 – Økonomi og årsregnskab, drøftelse af aktiviteter, indbringelse af lokalplan 79B til planklagenævnet mv.

Referater og dagsordner 2020

Referat 24-11-2020 – Konstituerende menighedsrådsmøde

Referat 19-11-2020 – Kirkesyn, årets julegudstjenester mv.

Dagsorden 24-11-2020 – Konstituerende møde

Dagsorden 19-11-2020 – Kirkegårdssyn mv.

Referat 08-10-2020 – Godkendelse af kvartalsrapport, nye lamper, ændret besøgsantal i kirkerne mv.

Dagsorden 08-10-2020 – Nye radiatorer, kvartalsrapport mv.

Referat 03-09-2020 – Renoveringer, kommende arrangementer mv.

Dagsorden 03-09-2020 – Renovering af Særløse Kirke, proces med FAR mv.

Referat 11-06-2020 – Kalkning, menighedsmøde i august 2020, nyt el-skab mv.

Referat 14-05-2020 – Økonomi, kalkning, kulturnat mv.

Dagsorden 14-05-2020

Referat 09-01-2020 – Igangværende projekter, økonomioversigt mv.

Referater og dagsordener 2019

Referat 21-11-2019 – Valg af poster, evaluering af sognemøde mv.

Dagsorden 21-11-2019 – Valg af poster, evaluering af sognemøde mv.

Referat 03-10-2019 – Godkendelse af revisionsprotokollat, indvendig kalkning af Hvalsø Kirke mv.

Referat 22-08-2019 – Kvartalsrapport, østgavlen på Særløse Kirke mv.

Referat 06-06-2019 – Regnskab 2017 til underskrift, høstgudstjeneste, gudstjeneste mv.

Dagsorden 05-04-2019 – Økonomi, nyt fra præsterne mv.

Referat 28-03-2019 – Godkendelse af årsregnskab 2018 mv.

Dagsorden 28-03-2019 – Godkendelse af årsregnskab 2018 mv.

Referat 28-02-2019 – Murværk i Særløse, døde grene, kalkning af kirken, stiftsdagen mv.

Dagsorden 28-02-2019 – Evaluering af første periode, igangværende projekter mv.

Referat 10-01-2019 – Drøftelse af henvendelse fra sognebarn, kirkelige arrangementer, økonomi, maling af Hvalsø salen mv.

Dagsorden 10-01-2019 – Henvendelse fra sognebarn, kirkearrangementer mv.

Referater og dagsordener 2018

Referat 15-11-2018 – Status på sognemøde, valg af formand mv.

Referat 04-10-2018 – Indsamling af julehjælp status herpå, rengøring i Sognegården, økonomi mv.

Dagsorden 04-10-2018 – Indsamling af julehjælp, rengøring i Sognegården, økonomi mv.

Referat 21-06-2018 – Økonomi, igangværende projekter mv.

Dagsorden 21-06-2018 – Brugen af kirkegården, menighedsmøde med brunch, indsamling til julehjælpen mv.

Referat 17-05-2018 – Tema om kirkegård, økonomi, biavl, kalkning af kirke

Dagsorden 17-05-2018 – Økonomi mv.

Referat 19-04-2018 – Klokkerne er justeret i Særløse, orgelet i Hvalsø Kirke er nu fuldt implementeret, persondatalov mv.

Dagsorden 19-04-2018 – Økonomi, nyt fra præsterne mv.

Referat 15-03-2018 – Billeder på nettet, klage over klokkeringning afvises, ændring i regulativ vedr. sognegården mv.

Dagsorden 15-03-2018 – Klage over klokkeringning mv.

Referat 15-02-2018 – Status økonomi, igangværende projekter mv.

Referat 11-01-2018 – Procedure for indgåelse af aftale om arrangementer, økonomi, ingen kalkning af kirken mv.

Dagsorden 11-01-2018 – Arrangementer i kirken, økonomi, igangværende projekter mv.

Referater og dagsordener 2017

Referat 23-11-2017 – Indretning af Særløse Kirke, brug af Sognegården, nyt orgel mv.

Referat 12-10-2017 – Brug af salmetavler, provstesyn mv.

Dagsorden 12-10-2017 – Brug af salmetavler, provstesyn mv.

Referat 24-08-2017 – Provstiudvalg, beslutning om indkøb af nyt orgel, godkendelse af kirkegårdsvedtægt mv.

Dagsorden 24-08-2017 – Nyt orgel, kirkeværge ved Særløse Kirke mv.

Referat 22-06-2017 – Valg af kirkeværge, inventar i Særløse Kirke, sociale platforme mv.

Dagsorden 22-06-2017 – Sidste møde inden sommerferien

Referat 18-05-2017 – Kirkegårdssyn, økonomi, orgel, høstgudstjenesten mv.

Dagsorden 18-05-2017 – Kirkegårdssyn, økonomi mv.

Referat 20-04-2017 – Nyt orgel, kvartalsrapport for 1. kvt. 2017 forelagt, skærme i kirken mv.

Dagsorden 20-04-2017 – Status økonomi, orgel mv.

Referat 23-03-2017 – Orientering om igangværende projekter, status økonomi mv.

Dagsorden 23-03-2017 – Orientering om igangværende projekter, status økonomi mv.

Referat 16-02-2017 – Orgel, nyt kirkeblad mv.

Dagsorden 16-02-2017 – Orgel, nyt kirkeblad mv.

Referat 19-01-2017 – Kursusansøgning, 25% præstestilling og status på økonomi mv.

Dagsorden 19-01-2017 – Kursusansøgning, 25% præstestilling og status på økonomi mv.

Referater og dagsordener 2016

Referat 20-11-2016 – Lukket personalesag og godkendelse af uanmeldt kasseeftersyn

Dagsorden 20-11-2016 – Lukket personalesag

Referat 17-11-2016 – Status på renovering af Særløse Kirke, læserbrev uge 46 og opsætning af skærme i kirken

Dagsorden 17-11-2016 – Renovering af Særløse Kirke mv.

Referat 15-11-2016 – Peter W. Rasmussen valgt som formand for det nye menighedsråd

Dagsorden 15-11-2016 – Møde vedr. konstituering af nyt menighedsråd

Referat 12-10-2016 – Kvartalsrapport for 3. kvt. 2016 fremlagt og gennemgået, årsbudget 2017 godkendt, renovering af Særløse Kirke mv.

Dagsorden 12-10-2016 – Økonomi, renovering af Særløse Kirke mv.

Referat 18-08-2016 – Opslag af præstestilling (25%), Søtorvet i Hvalsø, renovering af Særløse Kirke mv. Det ønskes bl.a. at støjende arbejder inden begravelser og bisættelser stoppes.

Dagsorden 18-08-2016 – Opslag af præstestilling (25%), Søtorvet i Hvalsø, renovering af Særløse Kirke mv.

Referat 22-06-2016 – Udtræden af menighedsråd, Luther 2017, valg til menighedsrådet mv.

Dagsorden 22-06-2016 – Udtræden af menighedsråd, Luther 2017, valg til menighedsrådet mv.

Referat 17-05-2016 – Status på økonomi, kirkekaffe fortsætter, genoptryk af logo på salmebøgerne, Maria Brink Hessel har fået en fuldtidsstilling i Bjæverskov/Lidemark

Dagsorden 17-05-2016Kommende menighedsrådsvalg, kirkekaffe, salmebøger mv.

Referat 14-04-2016 – Der er afholdt møde vedr. Søtorvet, der vil blive anvendt bistand fra Roskilde Stift.

Dagsorden 14-04-2016 – Forhold omkring Søtorvet, menighedsrådsvalg mv.

Referat 16-03-2016 – Økonomi, revision af kirkegårdsvedtægterne mv.

Dagsorden 16-03-2016 – Godkendelse af statusregnskab, revision af kirkegårdsvedtægterne mv.

Referat 16-02-2016 – Forhold omkring Søtorvet drøftet, bytteordning mv.

Dagsorden 16-02-2016 – Økonomi, samarbejdsaftale, nyt fra præsterne mv.

Referat 21-01-2016 – Ansøgning om midler vedr. stormfald, nyt orgel (status) mv.

Dagsorden 21-01-2016 – Møde omhandlende status på økonomi, nyt orgel, kirkeblad mv.

Referater og dagsordener 2015

Referat 18-11-2015

Dagsorden 18-11-2015

Referat 20-10-2015

Dagsorden 20-10-2015

Referat 23-09-2015

Dagsorden 23-09-2015

Referat ekstraordinært møde 09-08-2015

Referat 19-08-2015

Dagsorden 19-08-2015

Referat 16-06-2015

Dagsorden 16-06-2015

Referat 21-05-2015

Dagsorden 21-05-2015

Referat 22-04-2015

Dagsorden 22-04-2015

Referat 17-03-2015

Dagsorden 17-03-2015

Referat 21-01-2015

Dagsorden 21-01-2015

Referater og dagsordener 2014

Referat 08-11-2014

Dagsorden 18-11-2014

Dagsorden 11-09-2014

Dagsorden 03-06-2014

Referat 26-03-2014

Referat 05-03-2014

Dagsorden 05-03-2014

Referat 24-01-2014

Referater og dagsordener 2013

Dagsorden 21-11-2013

Referat 11-06-2013

Dagsorden 11-06-2013

Dagsorden og referat 02-05-2013

Referat 13-03-2013

Dagsorden 13-03-2013

Dagsorden 15-01-2013

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets