Menighedsrådsvalg 2020

Billede med teksten 15. september er der menighedsrådsvalg i Danmark

Tirsdag den 15. september 2020 er der valg til Hvalsø og Særløse Menighedsråd. Her på siden finder du informationer om det, at være valgt ind i det lokale menighedsråd og, hvorfor det er vigtigt for byens udvikling og kulturliv.

Menighedsrådet for Hvalsø og Særløse Kirker varetager mange opgaver hele året rundt. Udover de mere jordnære ting såsom forvaltning af Hvalsø og Særløse Kirker, Kirkegårde, bygninger mv. beskæftiger vi os også det essentielle i troen både i dagligdagen, og for de folk, som ikke kommer i kirke. For os er det vigtigt at kirkerummet er tilgængeligt i dagligdagen. Herudover er Hvalsø og Særløse Menighedsråd en aktiv part i byens udvikling og kulturliv samt administration af kirkernes økonomi.

Personaleadministration er ligeledes en vigtig del i menighedsrådets arbejde. Du finder en oversigt over tidligere referater og dagsordener her, det giver et godt indblik i de opgaver som bliver varetaget.

Hvordan stiller jeg op?

Du møder bare op d. 15. september 2020 kl. 19.00 i Hvalsø Sognegård og melder dit kandidatur.

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet, heraf 8 i Kirke Hvalsø Sogn og 1 i Særløse Sogn.

Dagsorden

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan Folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Valgperioden er 4 år.

Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til menighedsrådsvalget 2020, er du meget velkommen til at kontakte Rene Nilausen på telefon 40508121.

Hvad er et menighedsråd?

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Et menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse i foreningslivet og består af mindst fem valgte medlemmer samt sognets præster. Tilsammen bestemmer de, hvad deres kirke skal. Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, børnerytmik, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet.

Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens personale, dog med undtagelse af præsten. I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Om Hvalsø og Særløse Menighedsråd

Hvalsø og Særløse Menighedsråd består af 9 medlemmer, som vælges for en 4-årig periode. Hvalsø og Særløse Menighedsråd mødes ca. hver 4. uge af 2-3 timers varighed. Møderne foregår typisk fra kl. 18.00 – 21.00.

Hvalsø og Særløse Menighedsråd er en sammenlægning af de tidligere to menighedsråd for henholdsvis Hvalsø Kirke og Særløse Kirke. Fusionen af de to menighedsråd blev foretaget 1. januar 2013, med tanken om at få et moderne og styrket menighedsråd.

Menighedsrådet består af flere forskellige udvalg, som man deltager i afhængig af de ønsker og kompetencer man har.

Formanden for Hvalsø og Særløse Menighedsråd hedder i dag Peter W. Rasmussen. Alle medlemmer af menighedsrådet er på valg.

Jeg vil ikke stille op – men kun stemme

Det er muligt at møde op på valgdagen og foretage afstemning.

Har du spørgsmål omkring menighedsrådsvalget, er du meget velkommen til kontakte formand for valgbestyrelsen Rene Nilausen.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets