Billede af hærværk på gravsted på Hvalsø Kirkegård

Hærværk på Hvalsø Kirkegård

For tredjegang er det samme gravsted på Hvalsø Kirkegård blevet udsat for hærværk. 3 gange inden for en kortere tidsperiode, er en opsat stenbænk væltet på et gravsted på Hvalsø Kirkegård. Hvalsø Kirkegårds personale har iværksat tiltag til sikring af gravstedet, men hærværksmændene/kvinderne har været opmærksom på tiltaget og derfor

Læs mere