Ændret antal kirkegængere pga. Corona

Billede af coronavirus i mikroskop

På grund af udviklingen i Corona-situationen og for holde smittetrykket nede, er det besluttet at ændre antallet af kirkegængere til gudstjenester samt andre kirkelige handlinger i kirkerne. Således kan der fra dags dato kun deltage:

  • 40 personer i Hvalsø Kirke og
  • 28 i Særløse Kirke.

I kirken gælder 2 af hinanden uafhængige regler: 1 besøgende pr. 2 kvm. gulvareal, samt 2 meter mellem syngende.

Antallet kan ændres, når der kommer nye retningslinjer fra myndighederne og smittetrykket markant falder.

Kirken er ansvarlig for produktion af diverse sangark, som bruges i stedet for salmebøger.

I Sognegården ændres antallet i Hvalsøsalen til 30 personer. Det opfordres til at Særløsestuen ikke anvendes.

I den kommende tid tilstræbes det, at der er ikke er dåb ved fro- & højmesser, men kun ved dåbsgudstjenester.

Besøgstallet er besluttet af Menighedsrådet på mødet d. 8. oktober 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets