Alle gudstjenester aflyses frem til og med d. 6. januar 2021

Hvalsø Kirke og kirkegård med sne og sol i baggrund

Alle gudstjenester, herunder årets julegudstjenester i Hvalsø og Særløse Kirker aflyses som følge af myndighedernes udmelding og Roskilde Stifts pressemeddelelse.

Gudstjenesterne d. 24/12, 25/12, 26/12, 27/12, 31/12 og 3/1 aflyses derfor.

Det er muligt at se en optaget udgave af julegudstjenesten fra Hvalsø og Særløse Kirker lige her.

Vi ved at mange havde glædet sig og set frem til at komme i kirke juleaften, men på baggrund af smitterisikoen i samfundet, finder vi det mest forsvarligt at aflyse.

Vi håber at ser Jer alle igen i kirken i 2021.

Roskilde Stift udtaler følgende:

Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne. 

Julen er en kirkelig højtid. Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet. I Folkekirken har vi glædet os og forberedt os på at afholde julegudstjenesterne på forsvarlig vis med baggrund i myndighedernes anbefalinger.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Helligtrekongers søndag den 3. januar. Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester. Vi anbefaler, at man holder kirkerummene åbne for personlig andagt. Ser man lokalt en mulighed for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, kan dette naturligvis også være en mulighed. Der vil fortsat være mulighed for afholdelse af kirkelige handlinger.

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets