Bliv indsamler

Indsamling til verdens fattigste kvinder

– Del din søndag med verdens mest udsatte

Søndag d. 12. marts 2017 håber vi at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.” I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres fremtid – og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst.

Det gør de for eksempel sådan: Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller spare op. Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en uddannelse. Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere. Med uddannelse bliver det nemmere at
kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.

Sæt allerede nu kryds ved datoen

Meld dig som indsamler hos Eva Hornstrup, tlf.nr.: 46407407.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets