Demenspræst i Lejre provsti

Billede af præst Mikela Risum

Demenspræst i Lejre provsti

Når et menneske bliver ramt af demens, er det en livsomvæltning.

Ikke bare for den demensramte, men især også for de pårørende.

Demens er en uhelbredelig sygdom, og på mange måder en lang afsked i livet. En afsked med minder og historier man har delt sammen. Det er en meget sorgfuld proces, og rammer såvel den demensramte i starten af sygdomsfasen, som de pårørende, der magtesløse må se på.

Derfor kalder man også sygdommen for de pårørendes sygdom. Det at se er ens kære – langsomt men sikkert – forsvinde ind i sig selv, som sygdommen tager til, kan være en utrolig smertefuld og ensom oplevelse.

Både som demensramt og som pårørende kan man få brug for kirken og for én at snakke med, som har tavshedspligt. Derfor har Roskildes Stift valgt, at der skal være en præst på demensområdet i Lejre provsti. Den vigtige opgave har jeg fået lov at løfte sideløbende med mit arbejde som sognepræst i Rye og Kirke Sonnerup kirker.

Som demenspræst er afgørende for mig at bringe kirken til dem, der ikke kan komme i kirke længere. Undersøgelser har vist, at sang og musik kan vække noget til live – en genkendelse – som endnu ikke er gået tabt, trods fremskreden demens. Ved at lytte, synge og sanse sig til salmesang og gudstjeneste kan der vækkes gemte minder frem, og gives en god og tryg oplevelse på de særlige præmisser, situationen kræver. For eksistentielle behov skal også mødes, når sproget ikke er mere.

Der er Sansegudstjeneste for Demensramte hver måned i henholdsvis Kløverhuset i Hvalsø, i demensenhederne i Ammershøjparken og på Bøgebakken, samt i dagcenteret.

For dem, der ønsker at komme i kirke til jul, men som har vanskeligt ved juleaftens trængsel og larm, afholdes der en særlig Julegudstjeneste for demensramte og deres familier.

Julegudstjenesten finder i år sted i Kirke Hyllinge kirke (tidspunkt annonceres i avisen), og alle er hjertelig velkommen.

Mikela Risum

Sogne- og demenspræst

For samtale og øvrig information træffes jeg på mobil 6073 2494 og på mail MIRR@km.dk

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets