Har du styr på Påsken?

Påskelilje
Påske

© Folkekirken

Påsken er kirkeårets vigtigste højtid

Påsken er kirkeårets vigtigste højtid. Det er en uge med stor betydning for kirken og dens historie. I løbet af ugen gennemleves flere væsentlige episoder, heriblandt nadveren, sorgen over Jesus’ lidelse og død – til Jesus opstandelse fra de døde.

Påsken er den ældste kristne fest.

Hvornår er det Påske?

Påsken falder i 2021 fra søndag d. 28. marts til mandag d. 5. april. Hvalsø og Særløse Kirker har gudstjenester igennem hele påsken, du finder gudstjenestetidspunkterne her.

Datoerne for påskeugen varierer fra år til år, fordi påskedag ifølge traditionen skal falde første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det betyder, at påskedag kan falde tidligst den 22. marts og senest den 25. april.

Palmesøndag – Kirkens fest for Jesus‘ indtog i Jerusalem

Palmesøndag hører vi i kirken om Jesus, som ridder ind i Jerusalem på et æsel og bliver modtaget af det jødiske folk som en konge. Folket har lagt deres kapper og palmegrene på vejen, som han rider på, for at hylde ham. I katolsk tid var det derfor dagen, hvor man indviede palmegrene. Skikken blev ikke bevaret efter reformationen i 1536, men palmesøndag er fortsat indledningen til påskeugen og en af kirkens store festdage.
(Matthæusevangeliet kap. 21)

Skærtorsdag – Jesus‘ afsked med disciplene

Skærtorsdag var dagen før Jesus‘ korsfæstelse. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver, som er skildret på utallige nadverbilleder. Johannesevangeliet fortæller, at det også var her Jesus vaskede disciplenes fødder. Det er måske heraf dagen har sit navn ”skærtorsdag”, som betyder ”rene torsdag”. I lige kalenderår læser vi evangelieteksten om fodvaskningen. I ulige kalenderår læser vi om Jesus’ sidste måltid med disciplene og dermed også indstiftelsen af nadveren i kirken.

Fest for nadveren

Skærtorsdag er først fremmest festen for nadveren. Kirkens farve for skærtorsdag er, som dagens navn angiver, hvid. Mens dagen ikke er helligdag i fx Sverige og Tyskland, har den altid været helligdag i Danmark. Der er traditionelt stor kirkegang denne dag, hvor mange kirker holder aftengudstjeneste med nadverfejring og påskemåltid.

Langfredag – Kirken mindes Jesus‘ død på korset og hans gravlæggelse

Langfredag markerer vi, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Det er derfor en sorgens dag i kirken, hvilket vi fx viser ved, at alterlysene ikke bliver tændt, og at præsten ikke bærer messetøj. I gamle dage kunne alter og prædikestol desuden være overtrukket med sort fløjl for at markere, at det var sorgens dag.

Påskedag og 2. påskedag – Påskedag er kirkens største festdag

Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Højdepunktet i gudstjenesten er læsningen af Påskeevangeliet.

Påskeevangeliet

Markusevangeliet kap. 16 beretter, hvordan tre af de kvinder, der fulgte Jesus, kom ud til graven tidligt om morgen, men fandt den tom. En engel fortalte, at Jesus var opstået fra de døde, og var gået i forvejen for kvinderne tilbage til byen, hvor de ville se ham igen.

Hvor kan jeg læse mere om Påsken og dens traditioner?

Du kan læse mere om Påsken på Folkekirkens hjemmeside www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/paaske

Tekst udarbejdet i samarbejde med Folkekirken.dk

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets