Hvalsø Sognekor starter op på et nyt år

Hvalsø Sognekor er kirkens voksenkor, og optager nye medlemmer fra tirsdag d. 8. januar 2019.

Vi øver tirsdage kl. 19.00 – 21.20 i Hvalsø Sognegård.

Koret er p.t. på 18 medlemmer ligeligt fordelt på sopraner, alter og herrer. Koret medvirker 4-6 gange årligt ved gudstjenester, sangaftener og/eller koncerter.

I år har koret 10-årsjubilæum, som skal fejres i foråret. For information og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, helst på tlf.: 35 26 24 30.

Tilføj en kommentar

Print your tickets