Indvendig renovering af Særløse Kirke

Efter flere års tilløb går Hvalsø–Særløse menighedsråd nu i gang med planlægningen af den indvendige renovering af Særløse Kirke.

Kirken har i en årrække trængt til renovering både udvendig og indvendig.

Udvendig renovering blev foretaget i sommeren 2021. Det gjaldt især murværket i den østlige ende af kirken, her var sætninger og revner som blev repareret.

I den indvendige del af kirken drejer det sig ligeledes om reparation af murværk samt efterfølgende kalkning, også bænkene skal repareres og males, de blev sidst malet en gang i 1930-ene.

I forbindelse med bænkene er der forslag om at tage dem helt ud og erstatte dem med løse stole, i stedet for at reparerer dem. Dette bevirker, at der skal lægges nyt gulv, der hvor bænkene har været, da de står på et træpodie.

I den forbindelse har der den 22. november 2022 i kirken været holdt møde med de instanser, der skal godkende den slags. Det gælder repræsentanter fra provstiet, stiftet, nationalmuseet og kongelig bygningsinspektør. På mødet blev drøftet flere løsningsforslag. Der var ingen, der var direkte imod projektet, men man ville først se en rapport med en detaljeret beskrivelse af projektet, før man tog endelig stilling til det.

Menighedsrådet går nu i samarbejde med kirkens arkitekt i gang med planlægningen af hele renoveringen og udarbejde af rapporten og beskrivelse af økonomien i projektet, som skal indsendes til godkendelse hos myndighederne.

Når der forelægger en endelig godkendelse, vil der her i kirkebladet komme en nærmere beskrivelse af projektet.

Jørgen Thomsen
Kirkeværge i Særløse

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets