Info til nye konfirmander

Kære kommende konfirmand

Så er det tid til at overveje, om du vil konfirmeres og derfor følge konfirmationsforberedelsen ved Hvalsø/Særløse Kirke. I løbet af året vil vi sammen dykke ned i livets mening, give plads til forundring, fordybelse, overvejelse og tvivl. Konfirmationsforberedelsen er ikke en færdig pakke, men åbner døren til en fremmed tid, kultur, verden og forventning, i forsøget på at sætte ord på, hvad man kan tro på.

Tiden nærmer sig for tilmeldingen

Indskrivningen foregår i forbindelse med en gudstjeneste i Hvalsø Kirke. Søndag d. 24. august kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der information i Sognegården (Præstegårdsvej 2b) i Hvalsø. Grundet skolereformen vil den kommende konfirmandundervisning se anderledes ud end den har gjort de foregående år. I efteråret vil undervisningen bestå af forskellige aktiviteter/arrangementer – hverdagsaftener og weekender. I foråret (2015) vil der være morgenundervisning (kl. 8.00 – 9.30) i 12 uger op til konfirmationen.

Vi holder også et forældremøde samt arrangerer konfirmandstævne/udflugt. Mere info følger om dette samt om undervisningstidspunkterne fordelt på klasserne.

Da undervisningen som følge af skolereformen bliver mere komprimeret end tidligere, er forudsætningen for konfirmation, at du har fulgt mindst 80 % af undervisningen.

Vi har forventning om, at dine forældre deltager/hjælper i en række af arrangementerne og gerne går med dig i kirke.

Efterårets undervisning i Sognegården (SG)

Uge 35 – Undervisning for konfirmander (SG)
7.A – tirsdag den 26. august kl. 15.30 – 17.00
7.B – onsdag den 27. august kl. 15.30 – 17.00
7.C – torsdag den 28. august kl. 15.30 – 17.00

Uge 36 – Undervisning for forældre og konfirmander (SG)
7.A – tirsdag den 2. september kl. 19.00 – 20.30
7.B – onsdag den 3. september kl. 19.00 – 20.30
7.C – torsdag den 4. september kl. 19.00 – 20.30

Lørdag den 20. september kl. 9.30 – 13.00 (SG)
Workshop – “Mord, sex og andre bibelske temaer” – v. Søren E. Jensen, Anne Spangsberg & organist Linda Baarsgaard

Søndag den 28. september kl. 10.30 i Hvalsø kirke – Provstigudstjeneste

Onsdag den 8. oktober kl. 18.30 – ca. 21.00 (SG)
Filmaften – “Klovn”. Vi vil gerne have nogle forældre til at være med.

Tirsdag den 21. oktober kl. 18.30 – ca. 21.00 (SG)
Filmaften – “Sorte kugler” eller “Life of Brian”. Vi vil gerne have nogle forældre til at være med.

Lørdag den 8. november kl. 10.00 – 14.00 & søndag den 9. november kl. 9.00 – 12.00 – Gospel-weekend
Workshop om lørdagen (SG) og gospel-gudstjeneste om søndagen (SG + Hvalsø kirke). Vi vil gerne have nogle forældre til at være med.

Sæt kryds allerede nu! – Vi forventer, at du også deltager i følgende aktiviteter

  • Høstgudstjeneste  – søndag den 7. september kl. 10.30 i Hvalsø Kirke
  • Spaghetti-gudstjeneste – torsdag den 25. september kl. 17.00 i Hvalsø Kirke
  • BUSK – gudstjeneste med spejderne – søndag den 26. oktober kl. 10.30 i Hvalsø Kirke

Forudsætninger for at blive konfirmeret

  1. Forudsætningen for at blive konfirmeret er bl.a., at du følger undervisningen.
  2. En anden betingelse for at blive konfirmeret er, at du går i kirke, samt at du er døbt.

Hvis du ikke allerede nu er døbt og du ønsker at blive konfirmeret, kan du sammen med dine forældre finde en dato, hvor du ønsker at blive døbt. Du er også velkommen til at følge undervisningen, selvom du ikke ønsker at blive konfirmeret.

Hvornår skal jeg konfirmeres i 2015

  • 3. maj, søndag – Særløse Kirke – kl. 10.30
  • 10. maj, søndag – Hvalsø Kirke – kl. 9.30 – 7.A
  • 10. maj, søndag – Hvalsø Kirke – kl. 11.30 – 7.B
  • 14. maj, Kristi himmelfartsdag – Hvalsø Kirke – kl. 10.30 – 7.C

Af praktiske grunde er det vigtigt, at konfirmanderne bliver konfirmeret den dag, som klassen er sat til.

Vi ved endnu ikke, hvem, der underviser og konfirmerer hvilken klasse.
Information følger. Læs mere her på hjemmesiden eller på Facebook.

Med venlig hilsen
Søren E. Jensen & Anne Spangsberg

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets