Jobopslag: Kirkesanger

Alterbøger

Kirkesanger ved Hvalsø og Særløse Kirker (Lejre Provsti). Stillingen er ledig med ansættelse den 1. marts 2016 og er på 13 timer ugentligt. Stillingen kan evt. deles mellem 2 personer.

Vi søger en sanger, som har interesse for og viden om de danske salmer, og som vil indgå i et fleksibelt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige. Det er en fordel, hvis du har kendskab til forløbet i de kirkelige handlinger og et godt node kendskab.

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med et godt medarbejder team og mange anderledes arrangementer, blandt andet børne- og ungdomsgudstjenester.

Stillingen aflønnes efter kvalifikationer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Linda Baarsgaard på telefon 35 26 24 30 eller til kontaktperson Line Skovhaug på mobil 21 24 63 93.

Ansøgning med relevante bilag samt billede sendes til kontaktperson Line Skovhaug, e-mail Line@skovhaug.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. december 2015. Ansættelsessamtale / prøvesyngning forventes at finde sted medio januar 2016. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. For yderligere oplysninger henvises til kirkens hjemmeside www.hvalsoe-kirke.dk

Arbejdsopgaver som kirkesanger

  • Gudstjenester på søn-og helligdage, herunder ind-og udgangsbøn
  • Vielser
  • Gudstjenester på plejehjem
  • Bisættelser / begravelser
  • Særlig sognearrangementer

Arbejdet tilrettelægges med en 5-dages arbejdsuge og med fast fridag mandag.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Lejre provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår / har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen sker ved Kirke Hvalsø kirke og Særløse kirke.

Ansættelse af en kirkemusiker (kirkesanger) vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (C10 fællesoverenskomst) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusiker. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 261.137,00 kr. – 381.661,00 kr. (nutidskroner ). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, Rådighedstillæget udgør årligt 20.128,38 kr. (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingen ansættelsesbrøk.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets