Konference om fremtidens kirkegårde

Konference
Kirkegårdskonference

Kirkegårdskonference

Hvalsø Sognegård var lørdag den 22. januar 2022 vært for en heldagskonference om fremtidens kirkegårde – afholdt af Lejre Provsti.

Udfordringen for kirkegårde i hele landet er, at flere og flere vælger urnebegravelser i stedet for kistebegravelser. Desuden vælger nogle at blive begravet på skovkirkegårde eller at få asken spredt ud over havet. Alt i alt betyder dette at der lægges mindre beslag på kirkegårdsarealet. Udfordringen er så, hvordan kirkegården fremover skal planlægges så den stadig ser harmonisk ud og stadig fungerer som sorg- og mindested for de efterladte.

På fotoet fortæller kirkegårdskonsulent for Roskilde stift, Karin Corfitzen, om hvordan denne opgave kan gribes an bl.a. med inspirerende fotos af forskellige løsninger fra landets kirkegårde.

I øvrigt havde Karin Corfitzen megen ros til kirkegårdens udformning i Hvalsø, så opfordringen herfra kunne være at aflægge kirkegården et besøg og indsnuse den særlige atmosfære som man staks fornemmer, når man kommer indenfor hegnet.

Carsten Lester

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets