Krydset er menighedsrådets omdrejningspunkt

Forside af kirkeblad 3. udgave 2016

Kirkeblad-2016-3Kirkebladets forside er i dette nummer det X-kors, som disciplen Andreas blev korsfæstet på. At det netop blev Andreas kors, der skulle pryde kirkebladet er ikke en tilfældighed. Den 13. september er der opstillingsmøde til menighedsrådet. Alle over 18 år, og som opfylder betingelserne for at komme ind i et menighedsråd, har mulighed for det.

Til opstillingsmødet gælder det om at sætte et X ud for de mennesker, man gerne vil have til at sidde i menighedsrådet. Men det gælder også om at få folk til at  møde op og sætte X ud for en selv, hvis man ønsker at blive valgt til menighedsrådet. X er et symbol på demokratiet. Og menighedsrådet er et stærkt, lokalt demokrati, hvor vigtige beslutninger bliver truffet.

Men X står også for noget andet. Det står for kristendommen. Korset er i kristendommen et kærlighedssymbol. Det fortæller, hvordan Jesus Kristus døde og opstod for os menneskers skyld. Vi følger en opstanden Frelser, der ikke kun kalder os ud af alle de grave, vi kan være endt i. F.eks. uro, bekymring, sorg, modløshed. Men han kalder os også ud af graven efter vor død til et evigt liv hos Gud.

Når man sætter X ved menighedsrådsvalget sætter man også X, fordi man vil formidle kristendommen i den skikkelse, som den har i den luthersk-evangeliske  folkekirke, hvor vi for eksempel ikke tror på reinkarnation, og hvor vi også er af den overbevisning, at Jesus opstod fra de døde helt konkret. X er korset, Jesu kors, Andreas kors og alle de andre mange kristnes kors. Kirkebladet er fyldt af eksempler på korsets mangfoldighed. Og når man sidder i menighedsrådet, er det hele tiden X, man har som omdrejning punkt for alt, hvad man beskæftiger sig med. Nemlig X for Jesus Kristus, X for den lutherske-evangeliske tro og X for demokrati.

Sognepræsterne Anne Spangsberg og Poul Joachim Stender

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets