Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet - Luther
luther-folkekirken

Billede fra Folkekirken.dk

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed Reformation betyder at genskabe. I de første årtier af 1500-tallet var der inden for den katolske kirke adskillige, der påpegede mangler ved den eksisterende kirkes virksomhed.

Nogle af dem gik så vidt i deres krav om reformation, at resultatet blev et brud med pavekirken, og her var Martin Luther den førende skikkelse. Han fastslog, at hvert enkelt kristent menneske stod i et direkte forhold til Gud. Der var ikke brug for en stor kirkeorganisation som formidler af Guds nåde, og det var en fejl at tro, at mennesket selv kunne gøre sig fortjent til frelse gennem gode gerninger. Frelsen kom som en ufortjent gave fra Gud til den, der åbnede sig for troen. Forståelsen af Gud fik menneskene gennem Bibelens ord, og derfor skulle Bibelen gøres tilgængelig for alle gennem oversættelser til modersmålene. Den katolske kirke havde været en slags parallel magt i samfundet, en international organisation med egne retsregler og med mange sociale og etiske forpligtelser. Reformationen fjernede kirken som selvstændig social og verdslig magtfaktor. I stedet opstod lutheranske fyrstekirker, hvor kongen og hans administration havde ansvaret for at støtte og fremme undersåtternes religiøse liv og sætte rammer for deres moralske adfærd. Opgaver som ældreforsorg og fattighjælp, der før var løst af kirken, blev nu et ansvar for det verdslige samfund. De enkelte borgere skulle ikke isolere sig fra verden for at tjene Gud, men havde pligt til at udfylde det kald, som hørte til deres rang og stand i samfundet.

Reformationen indvarslede et næsten 500-årigt udviklingsforløb, som Danmark hurtigt blev en del af. Konsekvenserne for det danske samfund i både teologisk og samfundsmæssig sammenhæng er mangfoldige og kan kun forstås i en international kontekst. Det er et væsentligt område, hvor der er meget både at undersøge, analysere, problematisere, diskutere og formidle.

Reformationsjubilæet markeres i Hvalsø- Særløse, Kirke Saaby-Kisserup med mange forskellige arrangementer!

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets