Skal du giftes i år?

Hvalsø Kirke Alter

Kære kommende brudepar i Hvalsø eller Særløse Kirker

I har valgt at blive viet i Hvalsø Kirke. I den forbindelse er der en række praktiske ting, som I skal vide.

Når tiden nærmer sig jeres bryllup, mødes man med den præst, som skal vie jer og taler forløbet igennem, finder salmer og I fortæller om jer selv og jeres forventninger til brylluppet og ægteskabet. En forudsætning for at en vielse kan finde sted er en “prøvelsesattest”. Den får man i sin bopælskommune og attesten er det juridiske dokument for vielsen. Prøvelsesattesten gælder i 4 måneder.

Ændring af navn i i forbindelse med bryllup

Ønsker I at få ændret navn i forbindelse med vielsen, kan ansøgningen indsendes via “borger.dk” Jeres bopælssogn laver navneændringen. Bor I ikke i Hvalsø sogn, bedes I orientere Kirkekontoret/præstesekretæren om navneændringen.

Hvem pynter kirken i forbindelse med et bryllup ?

I forbindelse med vielsen, er der mulighed for at få kimet og pyntet kirken. Her bedes man henvende sig til kirkegårdsleder Søren Christensen.

I forhold til eventuel pyntning er der to muligheder:

  1. Enten kan man vælge selv at pynte (kirkegårdslederen skal orienteres) eller
  2. Man kan bede kirken om det og betale kirkegårdslederen for det. Pengene indbetales på fremsendt regning, før vielsen finder sted.

Ønsker du at læse mere om bryllupper/vielse i Hvalsø og Særløse Kirker kan du læs videre her.

Med venlig hilsen

KirkegårdslederSøren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø
Tlf.nr.: 46409501
E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
SognepræstAnne Spangsberg
Præstegårdsvej 2a, 4330 Hvalsø
Tlf.nr.: 46408055
E-mail: anne.spangsberg@paradis.dk
HjælpepræstSøren E. Jensen
Tlf.nr.: 40452216
E-mail:seje@km.dk
Børne- & Ungdomspræst (vikar)Sven Ulrik Terp
Tlf.nr.: 51527824
E-mail:svut@km.dk
PræstesekretærMarianne Herss
Præstegårdsvej 2a, 4330 Hvalsø
Tlf.nr.: 46409665
E-mail: mher@km.dk
Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets