Udskydelse af menighedsmøde

Menighedsrådsvalg 2016

Af kirkebladet, der netop er udkommet for månederne juni, juli og august, fremgår det, at der afholdes orienteringsmøde om valget til nyt menighedsråd tirsdag den 9. juni i Hvalsø Sognegård. Dette møde er p.g.a. Corona-situationen flyttet til tirsdag den 18. aug. 2020.

Se mere her om menighedsmødet.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets