Valg til menighedsrådet

Konfirmander foran kirke - konfirmandforberedelse

Vil du have indflydelse på det kirkelige liv i Hvalsø og Særløse sogne – så gør dig klar, for der skal være valg i november 2016.

Hvert 4. år vælges medlemmerne af det lokale menighedsråd, udover at menighedsrådet har ansvaret for Hvalsø og Særløse Kirkers økonomi, har menighedsrådet også indflydelse på;

  • Ansættelse af præster, gravere mv.
  • Føre tilsyn med kirkerne
  • Sørge for at der er pænt i kirker og på kirkegårde
  • Og meget mere

Et menighedsrådsvalg kan foregå som fredsvalg eller ved kampvalg. Ved fredsvalg sker der ingen ændringer i menighedsrådets sammensætning.

Ønsker du derfor indflydelse på det lokale kirkelige liv og har lyst til at sørge for at Hvalsø og Særløse Kirker er aktive og populære kirker, så hold øje med hjemmesiden i foråret 2016. Her vil du snarest muligt finde yderligere information omkring, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at stille op til det kommende menighedsrådsvalg.

Hvem kan stille op til et menighedsrådsvalg?

For at du kan stille op til menighedsrådsvalget kræves det at du er fyldt 18 år, er medlem af Folkekirken og har fast bopæl i Danmark.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets