Det kan være svært at tage beslutningen om valg af gravsted, men i de senere år er det blevet almindeligt, at tale mere åbent om begravelsesformer. Det vil sige bisættelse eller begravelse – og valg af gravsted. Nogle har selv valgt/købt deres gravsted, men er dette ikke sket, står de efterladte ofte overfor en meget vigtigt beslutning, når gravstedet skal vælges. En beslutning der rækker mange år frem i tiden, og som måske skal tilpasses flere generationer.

Få et overblik

Det er vigtigt at have en kendskab til de mange muligheder der er. Derfor har vi udarbejdet denne vejledning, så du og dine nære kan få størst mulig indsigt ved valg af gravsted på Hvalsø og Særløse Kirkegårde.

Der findes mange typer af gravsteder

  • kistegravsteder,
  • urnegravsteder,
  • ukendt fællesgrav,
  • kendt fællesgrav med sten,
  • skovkirkegården,
  • og mange flere.

Udover at give et overordnet overblik over mulighederne, skal den også fungere som vejledende notat, for at vi kan undgå undgå misforståelser – når der vælges gravsted på Hvalsø og Særløse Kirkegård.

Fredningstider

Fredningstiden på Hvalsø og Særløse Kirkegårde er for kister 30 år og for urner 15 år. Når fredningsperioden udløber, kan brugsretten fornys – dog mindst for 5 år. Den første fredningsperiode af et gravsted er gratis for alle medlemmer af folkekirken som er beboere i sognet.

Der udover kan man “købe” erhvervelsen til et gravsted forud til senere brug, mod betaling i henhold til vedtægten. Anlæg af gravstedet kan udføres af kirkegårdens medarbejdere efter regning.

Rengøring af gravsted

Som gravstedsejer er man forpligtet til, at holde gravstedet i rengjort stand. Kirkegården indgår gerne aftale om alle anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, ligesom der kan bestilles udplantning af blomster samt granpyntning af gravstedet. Der kan indgås aftaler med årlig betaling eller flerårige, forudbetalte aftaler.

Gravstedsformer

På Hvalsø og Særløse Kirkegårde, findes flere typer af gravsteder, nedenfor findes beskrivelse af de forskelle gravstedsformer.

Traditionelle gravsteder

Disse gravsteder kan bestå af en, to eller flere pladser, som er omkranset af hække. Gravstederne er omfatte af de almindelige bestemmelser i vedtægten, og giver mulighed for at anlægge gravstedet efter eget ønske, med store eller små gravsten/monumenter, stedsegrønne planter og blomster. Gravstederne kan anvendes både til kistebegravelser og urnebegravelser. Fornyelse kan finde sted, samt der kan evt. laves legat aftaler for betaling af vedligeholdelsen og grandækningen mm. i en længere årrække.

Gravsteder med bed samt 2/3 græsareal – afdeling A3 / D3

gravstedd3

Gravstederne på disse afdelinger kan inddeles som enkelte eller med flere kistepladser pr. gravsted. Skel mellem gravstederne udføres af kirkegården med chaussésten.

Gravmæler kan være liggesten, max. størrelse 60×45 cm eller opretstående monumenter, max. størrelse 80x60x15 cm. Omkring gravmælet udspares et bed, 80×140 cm, bedet beplantes af gravstedsejeren. Bedet omkring stenen kan beplantes med sommerblomster, lave bunddækkende planter eller andet stedsegrønne planter. Afdelingen har vedligeholdelsespligt som sker ved, at der skal indbetales et beløb for vedligeholdelsen i hele brugsperioden. Gravstederne kan fornys.

Ukendt fællesgrav, afdeling C2 og D4

Hvalsø kirkegård har 2 fællesgrave. Hvor der kan nedsættes urner på begge afdelinger, samt på afdeling D4 også kister.

For at imødekomme ønsket om den anonyme gravplads, kan der ikke oplyses om urnens placering, ligesom der ikke kan finde markering sted af nogen art. Der må kun henlægges blomster foran fælles mindesten. På denne afdeling er der vedligeholdelsespligt, som sker ved at der skal indbetales et beløb for vedligeholdelsen i hele brugsperioden. Gravstederne kan ikke fornys.

Kendt fællesgrav, urne- og kistegravsteder i plænen – afdeling D2

Plænen er et græsdækket område, hvor der kan ligges en gravsten i en bestemt størrelse og form (se under vedtægten, tillæg).

Der kan nedsættes kister og urner i disse gravsteder (dog skal fredningstiden overholdes). Der må sættes buketter ved mindestenen, herudover må der ikke foretages udsmykning eller beplantning. På denne afdeling er der vedligeholdelsespligt som sker ved, at der skal indbetales et beløb for vedligeholdelsen i hele brugsperioden. Gravstederne kan fornys.

Skovkirkegården – afdeling E

SkovkirkegaardHvalsø Kirkegård har en særlig afdeling, hvor naturen er i centrum – nemlig skovkirkegården. På denne afdeling kan der nedsættes kister (på udvalgte steder) og urner. Der gælder særlige regler for skovkirkegården.

Afdelingen skal henligge som en skov. Gravstedet eller området omkring må ikke beplantes og eneste udsmykning ved gravstedet, er at der må ligges blomster på graven.

Gravstenen skal være en liggende rå natursten. Al vedligeholdelse samt udtynding og evt. underplantning med skovbundsplanter foretages af kirkegården. Afdelingen har vedligeholdelsespligt som sker ved, at der skal indbetales et beløb for vedligeholdelsen i hele brugsperioden. Gravstederne kan fornys.

Du kan læse mere om skovkirkegården her.

Vær opmærksom på kirkegårdsvedtægten – i tvivlstilfælde kontakt kirkegårdskontoret. Der forefindes ikke en skovkirkegård på Særløse Kirkegård.

Print Friendly, PDF & Email

Book your tickets