Vi afholder igen gudstjenester

Billede af coronavirus i mikroskop

Efter en jul med aflyste gudstjenester vurderer Sundhedsmyndigederne, at kirkerne igen kan holde gudstjenester efter de retningslinjer, som blev meldt ud 21. december. Hvalsø og Særløse Kirker åbner derfor op igen d. 4. januar 2021.

Følgende regler gælder dog:

  • Vi holder ikke altergang, og der vil være plads til færre end hidtil.
  • Gudstjenesterne må højst vare 30 minutter.
  • Salmer indgår i gudstjenesten, men det er kun kirkesangeren, der synger.
  • Derudover gælder naturligvis fortsat retningslinjerne vedrørende areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og brug af mundbind.

Hvis situationen ændrer sig, og sundhedsmyndighederne kommer med nye vurderinger, vil kirkernes aktiviteter igen blive justeret efter dem.

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets